ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ » ΥΨΟΥΣ €73 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η  απόφαση για το πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” του Υπουργείου Ανάπτυξης, ύψους €73.227.620, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων προτάσεων, με αποδέκτες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου. BUDGET Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από €250 χιλ. έως €6 εκατ. για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση […]