Αίτηση Συνταξιοδότησης: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη ρύθμιση οφειλών έως 30.000€ (τ. ΟΓΑ)

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 32270/2024 (ΦΕΚ Β’ 2915/23-05-2024), σύμφωνα με την οποία εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής για την καταβολή σύνταξης σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ με οφειλές μέχρι 30.000€ ή 10.000€ για οφειλές προς τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. ΟΓΑ). Με την ίδια ΚΥΑ καθορίζεται επίσης η διαδικασία υπαγωγής, διασταύρωσης, οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι τεχνικές […]