Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας, καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι, τι κάνει, που βρίσκεται και που θέλει να πάει η επιχείρηση σας. Σκοπός του είναι η ανάλυση της αγοράς αλλά και της επιχείρησης έχοντας πρώτα μελετήσει και αναλύσει όλες τις θετικές και αρνητικές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της επιχείρησης.

Αποτελεί το εργαλείο όπου ο επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει τη δομή και οργάνωση της επιχείρησης, να παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές, να μάθει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Επίσης έχει ένα σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης. Έχει ήδη καταγεγραμμένο τον «μπούσουλα» των στόχων αλλά και την πολιτική της επιχείρησης του. Τέλος αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών.

Το δικό σας Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) θα πρέπει να είναι:

  • σαφές και κατανοητό,
  • συνοπτικό χωρίς να πλατειάζει,
  • ευπαρουσίαστο και χωρίς λάθη,
  • ρεαλιστικό ως προς τους στόχους που θέτει,
  • αληθινό και ακριβές ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί.

Μέσω αυτού δημιουργήστε θετικές εντυπώσεις στους αναγνώστες σας και κάντε τους να αγαπήσουν και πορευτούν μαζί σας στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Για να προετοιμαστεί και να συνταχθεί ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) απαιτεί γνώσεις, χρόνο και συνεχείς επανεξετάσεις, όταν όμως ολοκληρωθεί θα έχετε μια εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της επιχείρησης σας, τη θέση και την πορεία της στην αγορά και φυσικά την μελλοντική της ανάπτυξη και βιωσιμότητα.

Καραμάνου Ελίνα
Σύμβουλος Επιχειρήσεων