Διπλασιάστε την Αποδοτικότητα των Εργαζομένων σας με Αυτές τις Αποδεδειγμένες Τεχνικές!

Η ικανότητα ενός οργανισμού να επιτύχει τους στόχους του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των εργαζομένων – οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι και παραγωγικοί μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό πλεονέκτημα για την καθοδήγηση ενός οργανισμού προς την επιτυχία. Παρά το γεγονός αυτό, ωστόσο, πολλές εταιρείες θεωρούν ότι είναι δύσκολο να παρακινήσουν τους υπαλλήλους και […]

Ο Νίκος Καραμάνος της AFS, στο άρθρο του στο e-forologia που δημοσιεύτηκε σήμερα!

Ο Νίκος Καραμάνος της AFS, στο άρθρο του στο e-forologia που δημοσιεύτηκε σήμερα, επισημαίνει ότι οι διατακτικές σίτισης αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο επιβράβευσης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την αγοραστική τους δύναμη χωρίς την επιβάρυνση των εργοδοτών. Αυτή η λύση, σύμφωνα με τον κ. Καραμάνο, είναι εξαιρετικά επωφελής για τους εργοδότες, καθώς μπορεί να […]