Αναβάθμιση Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Καίριες Στρατηγικές για Εξέλιξη και Αποτελεσματικότητα

Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στις λειτουργίες, την δομή και την οργάνωση των εταιρειών αλλά και ο εξορθολογισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας όχι μόνο μειώνει το κόστος αλλά επιτρέπει […]

Ετήσιες έρευνες Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI), Αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων (OFATS), Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων έναντι εξωτερικού (A/L)

Οι έρευνες αποτελούν μέρος των  υποχρεώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για παροχή στατιστικής πληροφόρησης προς Διεθνείς Οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EUROSTAT), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (OECD) και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών, της Διεθνούς Επενδυτικής […]

Sustainable Entrepreneurship: How to Create a Business That Lasts Over Time!

Bιώσιμη επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής επιτυχίας, της κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η βιώσιμη επιχείρηση δεν επιδιώκει μόνο το κέρδος, αλλά επίσης λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές συχνά αντανακλούν τις αξίες και […]

Μπερδεμένοι με τα ISO; Δείτε πώς να Βρείτε το Ιδανικό για την Επιχείρησή σας!

Η επιλογή του κατάλληλου προτύπου ISO για την επιχείρησή σας εξαρτάται από τη φύση της επιχείρησης, τους στόχους της και τις συγκεκριμένες ανάγκες της. Ακολουθούν μερικά βήματα και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο πρότυπο ISO:   Κατανόηση των αναγκών και των στόχων της επιχείρησης: Αναλύστε τις κύριες δραστηριότητες και τις λειτουργίες […]

Βιώσιμη Επιχείρηση: Ένα Πρότυπο για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Επιτυχία

Μια βιώσιμη επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής επιτυχίας, της κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η βιώσιμη επιχείρηση δεν επιδιώκει μόνο το κέρδος, αλλά επίσης λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στην κοινωνία και το περιβάλλον. Οι βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές συχνά αντανακλούν τις αξίες […]

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η Ρόλος της Εταιρείας Συμβούλων στην Υιοθέτηση και Εκμετάλλευση Νέων Τεχνολογιών από τις Επιχειρήσεις

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί όχι μόνο την κατανόηση των νέων τεχνολογιών, αλλά και την ικανότητα να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί πολλές φορές εξωτερική βοήθεια και ειδίκευση, και εδώ είναι […]

Επενδύσεις και Χρηματοοικονομική Στρατηγική: Μυστικά για τη διαχείριση επενδυτικών πόρων

Στη σημερινή εποχή, η οικονομική επιτυχία απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, τεχνογνωσία και στρατηγική δράση. Αναλύοντας  τον κόσμο των επενδύσεων και την χρηματοοικονομική στρατηγική με στόχο να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να πλοηγηθούμε με επιτυχία μέσα σε αυτό το πεδίο θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές των επενδύσεων, τις διάφορες στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε, καθώς και τα εργαλεία […]

Διαχείριση Κινδύνων: Η Απαραίτητη Δεξιότητα για την Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση στην Ελλάδα

Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της επιχειρηματικής διαδικασίας, ιδιαίτερα σε έναν επιχειρηματικό κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται και αντιμετωπίζει πολυπλοκότερες προκλήσεις. Ανεξάρτητα από τον τομέα ή το μέγεθος της επιχείρησης, η ικανότητα να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και να διαχειρίζονται οι κίνδυνοι είναι κρίσιμη για την επιτυχία και τη μακροζωία της επιχείρησης. Στην συνέχεια θα […]

Η λύση του βελτιωμένου Εξωδικαστικού Μηχανισμού με κούρεμα τραπεζικού χρέους έως 28%

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μία ολιστική και βιώσιμη λύση για ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα, για τη συνολική ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες και servicers. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και υπέρ τρίτων, που εισπράττονται από […]

Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας

Έως τις 31 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 41 εκατ. ευρώ με τη δράση να αφορά σε συλλογικούς φορείς που: α) είναι καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών […]

Πυρόπληκτοι: Στο arogi.gov.gr αιτήσεις για αποζημιώσεις

Εως το απόγευμα της Τετάρτης 18 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα arogi.gov.gr προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρηματίες, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί τις συνέπειες των  καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις 27 Ιουλίου και μετά να υποβάλουν αίτηση με τους κωδικούς του TaxisNet, για να αποζημιωθούν. Στην αίτηση, που […]

LAW 4997/2022: "RATIONALIZATION OF INSURANCE AND PENSION LEGISLATION, STRENGTHENING OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS AND OTHER PROVISIONS"

Ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος νόμος 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα: Προβλέπεται οικονομική ενίσχυση (επιταγή ακρίβειας) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι, […]

Guarantee Fund Audiovisual Media Production Loan

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Μέ ένα Χαρτοφυλάκιο Δανείων ύψους 62,5 εκατομμυρίων ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά και αναγκών που […]

GREEK DEVELOPMENT BANK INNOVATION GUARANTEE FUND

Πρόκειται για το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών. Το χρηματοδοτικό εργαλείο  στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των […]

Main parameters that differ between SA and P.C

Κύριες παράμετροι που διαφέρουν μεταξύ ΑΕ & ΙΚΕ : Το ύψος του απαιτούμενου εκ του νόμου μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου: Στην Α.Ε. απαιτείται κατ’ ελάχιστον μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ. Η ΙΚΕ συστήνεται και με εταιρικό κεφάλαιο ενός ευρώ. Σημείωση: Σε περίπτωση μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, για το ελάχιστο κεφάλαιο […]

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της […]

Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Άνοιξε σήμερα η αυλαία για το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων το οποίο απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τα δάνειά τους αλλά και σε εκείνες οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Το πρόγραμμα παρέχει 8μηνη επιδότηση μηνιαίας δόσης των επιχειρηματικών δανείων σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και έχουν σημειώσει […]

Νέα Δράση : “ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021

Νέα Δράση : “ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2021” / Δικαιούχοι: ΑΜΚΕ / Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων έως 17/02/2021 Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2021 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων Το Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού) απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για παραστάσεις το καλοκαίρι του 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας […]

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Τρείς νέες προκηρύξεις καθεστώτων  του Αναπτυξιακού Νόμου με συνολικό προϋπολογισμό 525 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται συγκεκριμένα για την 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», για την 6η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 8η Δεκεμβρίου 2020 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου […]

AFS & Merit συμβάλλουν στην ανάπτυξη επικουρικών ταμείων για τις επιχειρήσεις

Η επένδυση του κεφαλαίου κάθε ασφαλισμένου θα πραγματοποιείται σε μορφές επενδύσεων, που θα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λόγω της φύσης της εργασίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε παρόχους εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων προς τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως π.χ. υπηρεσίες αντασφάλισης επί των συνταξιοδοτικών ή των συμπληρωματικών τους παροχών, […]