Άνοιξε σήμερα η αυλαία για το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων το οποίο απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τα δάνειά τους αλλά και σε εκείνες οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα παρέχει 8μηνη επιδότηση μηνιαίας δόσης των επιχειρηματικών δανείων σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και έχουν σημειώσει μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι το 90% για επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τα δάνειά τους.

Πιο συγκεκριμένα:

 • μέχρι 90% για το Α΄ τρίμηνο
 • μέχρι 80% για το Β΄τρίμηνο
 • μέχρι 70% για το τελευταίο δίμηνο

Το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι το 80% για επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους.

 • μέχρι 80% για το Α΄ τρίμηνο
 • μέχρι 70% για το Β΄τρίμηνο
 • μέχρι 60% για το τελευταίο δίμηνο

Τα κρίτήρια για το πρόγραμμα έχουν να κάνουν με την κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης. Παρακάτω διακρίνονται οι τέσερρις κατηγορίες.

1.Ατομική επιχείρηση

 • Να μην απασχολεί εργαζομένους
 • Ο κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τις 42.000€
 • Το σύνολο των καταθέσεων να είναι χαμηλότερο από τις 40.000€
 • Να έχει στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προιόντα αξίας μικρότερης από 40.000€
 • Ακίνητη περιουσία μη υποθηκευμένη να μην υπερβαίνει τις 600.000€

Ανώτατο ποσό επιδότησης είναι τα 600 ευρώ.

2.Πολύ μικρή επιχείρηση

 • Να απασχολεί έως 10 εργαζομένους
 • Ο κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 2.000.000€
 • Το σύνολο των καταθέσεων να είναι χαμηλότερο από 1.000.000€
 • Να έχει στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προιόντα αξίας μικρότερης από 150.000€
 • Ακίνητη περιουσία μη υποθηκευμένη να μην υπερβαίνει τις 2.500.000€

Ανώτατο ποσό επιδότησης είναι τα 5000 ευρώ.

3.Μικρή επιχείρηση

 • Να απασχολεί έως 50 εργαζομένους
 • Ο κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 10.000.000€
 • Το σύνολο των καταθέσεων να είναι χαμηλότερο από 5.000.000€
 • Να έχει στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προιόντα αξίας μικρότερης από 750.000€
 • Ακίνητη περιουσία μη υποθηκευμένη να μην υπερβαίνει τις 10.000.000€

Ανώτατο ποσό επιδότησης είναι τα 15000 ευρώ.

4.Μεσαία επιχείρηση

 • Να απασχολεί έως 250 εργαζομένους
 • Ο κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50.000.000€
 • Το σύνολο των καταθέσεων να είναι χαμηλότερο από 25.000.000€
 • Να έχει στην κατοχή της χρηματοοικονομικά προιόντα αξίας μικρότερης από 3.750.000€
 • Ακίνητη περιουσία μη υποθηκευμένη να μην υπερβαίνει τις 50.000.000€

Ανώτατο ποσό επιδότησης είναι τα 50000 ευρώ.

Κατόπιν της έγκρισης ο δικαιούχος θα πρεπει να πληρώνει το ποσό της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη πληρωμή θα επιφέρει έως και αναστολή της επιδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 9 Μαίου.