Μία από τις πρώτες αποφάσεις που καλείστε να πάρετε όταν θέλετε να ιδρύσετε μια επιχείρηση είναι η επιλογή νομικής μορφής. Η επιλογή για τη σύσταση εταιρείας είναι δύσκολη γι’ αυτό είναι χρήσιμο να έχετε κατά νου τα ακόλουθα:

  • Το είδος της επιχείρησης που θέλετε να ανοίξετε παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή νομικής μορφής. Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν μόνο ως ατομικές ή άλλες που είναι αποκλειστικά συμμετοχικής μορφής.
  • Η διάθεσή σας να ρισκάρετε μπορεί να επηρεάσει τη νομική μορφή που θα επιλέξετε. Αν δεν είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε τα κεφάλαιά σας συνίσταται η σύσταση εταιρείας με μορφή Ε.Π.Ε ή Α.Ε ή Ι.Κ.Ε.
  • Οι άνθρωποι με τους οποίους σκοπεύετε να συνεργαστείτε μπορεί να επηρεάσουν την απόφασή σας. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να συνεργάζονται με εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και είναι δύσπιστοι ως προς τις άλλες μορφές εταιρειών, π.χ. προσωπικές.
  • Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις μπορεί να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή σας. Συγκεκριμένα είδη ευνοϊκής μεταχείρισης αφορούν μόνο τις Ε.Π.Ε ή τις Α.Ε.

Αυτά είναι κάποια από τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορείτε να επιλέξετε νομική μορφή για τη σύσταση μιας εταιρείας, όμως χρήσιμο θα ήταν να ζητήσετε και την επαγγελματική βοήθεια συμβούλου πριν πάρετε την τελική σας απόφαση. Να θυμάστε πάντως ότι η επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησής σας δεν σας δεσμεύει επ’ αόριστο. Μπορείτε στο μέλλον να αλλάξετε νομική μορφή, ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες, αν κρίνετε ότι αυτό σας συμφέρει περισσότερο.