Στην AFS αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε χωρίς καμία επιβάρυνση για τα προγράμματα που αφορούν την επιχείρησή σας.

Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και με την ανακοίνωση των νέων προγραμμάτων θα σας ενημερώνουμε για τις χρηματοδοτήσεις και τις επιδοτήσεις που μπορεί να λάβει η επιχείρηση.