Βασικός σκοπός της δράσης αποτελεί η ανάδειξη των ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία τους.

Δεδομένου του γεγονότος ότι στην πλειονότητα των ελληνικών ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων δεν έχουν διερευνηθεί αυτές οι ιδιότητες, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση τεκμηρίωσης των ισχυρισμών υγείας και υποστήριξη της τοπικής παραγωγής για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

To whom it is directed

Η ερευνητική δράση απευθύνεται σε:

  • Δήμους
  • Περιφέρειες
  • Συνεταιρισμούς & άλλα συνεργατικά σχήματα
  • Εταιρείες και παραγωγούς

Το έργο εκτελείται σε δύο διακριτές φάσεις.

1η φάση

Στην πρώτη φάση λαμβάνουν χώρα:

  • η έρευνα στο πεδίο,
  • η διαδικασία των εργαστηριακών αναλύσεων
  • η επικοινωνία με το τοπικό σύστημα αγροδιατροφής
  • η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού

Το έργο θα επικεντρωθεί σε 10 προϊόντα από τα οποία τα 8 έχουν ήδη επιλέγει και τα 2 πρόκειται να καθοριστούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα 8 προϊόντα που πρόκειται να αναλυθούν είναι:

Ακτινίδιο Πιερίας, Ροδάκινα Νάουσας, Μήλα Ζαγοράς Πηλίου, Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης, Κεράσι Έδεσσας, Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώριναs, Αμύγδαλο Συκουρίου, Σταμναγκάθι Κρήτης.

2η φάση

Το επίκεντρο του έργου μετατοπίζεται στην επιχειρηματική υποστήριξη και στη βέλτιστη ολοκληρωμένη στρατηγική εμπορικής ανάδειξης των χαρακτηρισμών υγείας τα οποία θα προσδώσουν και την ανάλιογη υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Η ανεύρεση, η προσθήκη και η προώθηση των ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της Ελληνικής γης, θα τους δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία, κυρίως για την άυξηση της εξαγωγής τους

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μηνη.

For the overall conditions for the participation of the beneficiaries and for the evaluation of your business, fill out the evaluation form below and a representative from the relevant department will contact you immediately!

Business evaluation questionnaire for inclusion in funding and subsidy programs