Μετά από διάστημα μιας δεκαετίας και πλέον στη διάρκεια της οποίας η Ελλάδα σημαδεύτηκε από οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, έχει πια ξεκινήσει η προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της Ελληνικής οικονομίας. Βασικοί πυλώνες που θα συμβάλλουν στο «ζέσταμα των μηχανών» και θα πυροδοτήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας είναι, το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027»), ο ν.4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Κοινό χαρακτηριστικό και κεντρικός στρατηγικός στόχος τους, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Αφήνοντας λοιπόν πίσω την δεκαετία των μεγάλων κρίσεων, αντιμετωπίζοντας ακόμα ορισμένες ανισσοροπίες αλλά ταυτόχρονα έχοντας επιτύχει μια ανθεκτικότερη στις τελευταίες οικονομία, η Ελλάδα έχει στη φαρέτρα της, για την επόμενη σχεδόν δεκαετία, πόρους ύψους άνω των 40 δισεκκατομυρίων ευρώ τα οποία θα δοθούν με μεγαλύτερη προτεραιότητα στις επιχειρήσεις και στην ενίσχυσή τους μέσω διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσα από δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας.

Η στρόφιγγα θα ανοίξει άμεσα μέσω της ενεργοποίησης των διάφορων προγραμμάτων, είτε από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, είτε από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το τελευταίο έχει ήδη ενεργοποιήσει ορισμένες δράσεις ενώ ο Αναπτυξιακός αναμένεται να ενεργοποιήσει μέσα στον Ιούνιο τα πρώτα καθεστώτα, Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τουριστικές Επενδύσεις και Αγροδιατροφή. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ 2021-2027, μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται η έγκριση του συνόλου των προγραμμάτων.

Είναι ζωτικής σημασίας, οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν την σημαντικότητα των επιδοτούμενων προγραμμάτων και το ισχυρό αναπτυξιακό τους αποτύπωμα και γενικότερα να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα για τα οφέλη που μπορούν να αποκομομίσουν δυνητικά μέσα από την ένταξή τους σε ένα ή σε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τι οφέλη λοιπόν μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία – χρηματοδοτικά εργαλεία;

  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Δημιουργία ή αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • Δημιουργία Υψηλής Προστιθέμενη Αξίας στην παροχή προιόντων ή υπηρεσιών
  • Καινοτομία
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός-Ψηφιακή αναβαθμιση