Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

  • Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
  • Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
  • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού
  • Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός).

To whom it is directed

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και/ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περιοχή Εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Περιοχή παρέμβασης:

  • Δήμος Αγίου Νικολάου: Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Τοπική Κοινότητα Βρουχά, Τοπική Κοινότητα Ελούντας, Τοπική Κοινότητα Καλού Χωριού, Τοπική Κοινότητα Κριτσάς, Τοπική Κοινότητα Λιμνών, Τοπική Κοινότητα Σκινιά, Τοπική Κοινότητα Βραχασίου
  • Δήμος Ιεράπετρας: Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, Τοπική Κοινότητα Πεύκων
  • Δήμος Σητείας: Δημοτική Κοινότητα Σητείας, Τοπική Κοινότητα Λάστρου, Τοπική Κοινότητα Ρούσσας Εκκλησιάς, Τοπική Κοινότητα Τουρλωτής, Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου