Το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 ξεκινάει το Φθινόπωρο με επιδοτήσεις που φτάνουν το 75%.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις στελεχών  για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021,

  • Τέλη Νοεμβρίου του 2021 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.
  • Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

Χωρίς να έχει γίνει ακόμα η επίσημη δημοσίευση του Προγράμματος σύμφωνα με τον νέο Οδηγό Νέου Εξοικονομώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προδημοσίευση του προγράμματος.

Βασικότερη διαφορά αποτελεί ο αποκλεισμός όσων απέκτησαν εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου μέσα στο 2021.

Επίσης, εξίσου σημαντικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων, κυρίως λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στα δομικά υλικά που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες.

Ακόμα μια τροποποίηση αφορά τις επιλέξιμες λοιπές δαπάνες και πιο συγκεκριμένα τις αμοιβές για το Α΄και το Β’ ΠΕΑ, την αμοιβή Συμβούλου και το κόστος για Άδεια / Μελέτη / Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου-διηρημένης ιδιοκτησίας τα οποία επιχορηγούνταν κατά 80%, σύμφωνα με τον νέο Οδηγό, οι δαπάνες αυτές θα καλύπτονται από το πρόγραμμα κατά 100%.