Με ανακοίνωση του, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δήλωσε ότι στις επόμενες μέρες αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ».

Σύμφωνα με τον ν. 4887/2022, σκοπός του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ» είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον προαναφερθέντα, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες αναφορικά με τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δαπάνες μπορείτε να δείτε στο Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.

To express interest in subsidized programs, fill out the evaluation form and a representative from the relevant department will contact you immediately!

Business evaluation questionnaire for inclusion in funding and subsidy programs