Χρηματοδοτικά εργαλεία: Ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα

 • Προγράμματα ενεργά
 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων – “Ψηφιακές συναλλαγές”
 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων – “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ”
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός “Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών”
 4. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
 5. Πράσινος Αγροτουρισμός
 6. Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας (Β’ κύκλος)
 7. Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων
 8. GREEK DEVELOPMENT BANK INNOVATION GUARANTEE FUND
 9. Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ
 10. Πρόγραμμα ανακαίνισης κτιρίων δήμου Αθηναίων “Πρόσοψη”
 11. Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
 12. Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές
 13. Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας
 • Προγράμματα που αναμένονται:
 1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – “Ελλάδα ισχυρή ανάπτυξη”
 2. Γενετική Βελτίωση Ζώων
 3. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα
 4. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Αν ενδιαφέρεστε για την ένταξή σας σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω για την αξιολόγηση της επιχείρησής σας.

Business evaluation questionnaire for inclusion in funding and subsidy programs