Όλα τα ενεργά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιδοτήσεων για το 2021 και ποια αναμένονται

Πρακτικός Οδηγός

Σε μια δύσκολη συγκυρία σε όλα τα επίπεδα, η ανάγκη για επανεκκίνηση της αγοράς είναι πιο επιτακτική όσο ποτέ. Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντική αρωγή είναι τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου 4399 για να μπορέσει το επιχειρείν στην Ελλάδα να ανακάμψει από την μακρά περίοδο ύφεσης.

 

Το τμήμα ΕΣΠΑ και Επιδοτήσεων της AFS  έχοντας σταχυολογήσει τα ενεργά προγράμματα σας παρουσιάζει ένα Πρακτικό Οδηγό Ενημέρωσης για όσα προγράμματα είναι ενεργά για το 2021 καθώς και ποια αναμένονται εντός του 2021.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021

1.AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399 – Νέα προκήρυξη καθεστώτων “Γενικής Επιχειρηματικότητας” & “Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων” & “Μηχανολογικός Εξοπλισμός”

Περιγραφή έργου: φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση

Ύψος επιδότησης: Φοροαπαλλαγή

Ημερομηνία λήξης: 30/09/2021

2.Eνίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιγραφή έργου: Επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, διαφοροποίηση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμού, τυποποίησης o απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Ενισχύσεις καινοτομίας, Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Ύψος ενίσχυσης: 10.000 ως και 330.000 ευρώ (60%)

Ημερομηνία λήξης: 8/02/2021

3.Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων

Περιγραφή έργου: μεταποιητική διαφοροποίηση παραγωγικός μετασχηματισμός, ψηφιακή βιομηχανία, ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Ύψος ενίσχυσης: από 20.000 ως και 1.000.000 ευρώ (ως και 65%)

Ημερομηνία λήξης: 17/02/2021

4.Πρόγραμμα για Κατασκευή E-SHOP

Περιγραφή έργου: κατασκευή ή/και αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και servers, ψηφιακή ασφάλεια

Ύψος ενίσχυσης: ως και 5.000 ευρώ (100%)

Ημερομηνία λήξης: Εντός των ημερών αναμένεται να έχει προκηρυχθεί

5.Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Περιγραφή έργου: προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (1 ανά 10 τ.μ και ως 100 ευρώ το κάθε τεμάχιο)

Ύψος ενίσχυσης: 5.000 (100%)

Ημερομηνία λήξης: 4/03/2021

6.Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Περιγραφή έργου: επιδότηση του 50% των λειτουργικών εξόδων της χρήσης του 2019

Ύψος ενίσχυσης: από 2.000 ως και 15.000 ευρώ (100%)

Ημερομηνία λήξης: 18/03/2021

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ εντός του 2021

1.Νέος κύκλος Αναπτυξιακού Νόμου: Επιδότηση έως 55% για αγροτικές επενδύσεις άνω τω 500.000

Περιγραφή έργου: εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής (πχ. θερμοκήπια), κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, εναλλακτικοί τύποι εκτροφών (πχ. παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής).

Ύψος ενίσχυσης: από 500.000 ως και 55%

Ημερομηνία λήξης: αναμένεται σύντομα

 1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Β’ Κύκλος
 2. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων – Β’ Κύκλος
 3. Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση»
 4. Υπόμετρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
 5. Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
 6. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»
 7. Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα»
 8. Ειδική Δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών
 9. Ειδική Δράση: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
 10. Ειδική Δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»
 11. Πρόγραμμα “Νέο Ξεκίνημα” από τον ΟΑΕΔ
 12. Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας
 13. Ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς
 14. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας – Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων
 15. Voucher Ευρεσιτεχνίας – κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
 16. Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας
 17. Αναβάθμιση εταιρειών franchising
 18. Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν»
 19. Ψηφιακό voucher – κουπόνια αγοράς

H έμπειρη ομάδα της AFS βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας και με υπευθυνότητα να αναλάβει την υποβολή της αίτησης για την επιχείρησή σας αποφεύγοντας κάθε είδους παραλήψεις και λάθη.