ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις στο πρόγραμμα “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα”. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό, να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 15 Απριλίου 2024, στις 18:00.

Δικαιούχοι Προγράμματος 

Το πρόγραμμα αυτό αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων αλλά και του τουρισμού  όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν αυτές με δυναμικότητα έως 200 κλίνες.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του Ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή/και κλειδιών ή αυτά που δεν έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση:

 • Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4276/2014.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

Ποσοστό Ενίσχυσης

Μέχρι και το 65% φτάνει το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το  είδος της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και το μέγεθος της επιχείρησης.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

 • Δεν μπορεί να ξεπερνά τις  500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού.
 • Δεν μπορεί να ξεπερνά τις  250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους.

Eligible Expenses

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις του προγράμματος θα πάρουν ενίσχυση για να υλοποιήσουν παρεμβάσεις που αφορούν:

 • στην θερμομόνωση,
 • στην ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED,
 •  στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας)
 • στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων ( όπως αντικατάσταση ψυκτών)
 • στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 •  στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • στην εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως ηλιοθερμικά συστήματα)
 • στην εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης,
 •  στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • στην εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • στην εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών
 • στην αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως φούρνους και ψυγεία)

Αξιοσημείωτο είναι δε πως το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
 • οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
 • η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
 • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

Διάρκεια Υλοποίησης

Διευκρινίζεται πως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 15 μήνες η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης  από την ημερομηνία  που έχει εκδοθεί η απόφαση της  ένταξης της πρότασης.

Αξιολόγηση Αίτησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται άμεσα.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση της παρούσας δράσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΣΥΠΕΝ).

To express interest in subsidized programs, fill out the evaluation form and a representative from the relevant department will contact you immediately!

Business evaluation questionnaire for inclusion in funding and subsidy programs