Απόδοση ΦΠΑ για ηλεκτρονικά αγαθά (tablet, laptop, κινητά τηλέφωνα)

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1150/2017 διευκρινίζεται ο τρόπος εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 39α ορίζεται ότι, για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, […]

Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται σε POS

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 και τις Κ.Υ.Α. 86437/3.8.2017,ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 και την Κ.Υ.Α 133473/5.12.2017,οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου […]

Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης

1) Οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη δημοσίων εσόδων με την απόφαση Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017/13.7.2017 είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ALPHA BANK Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Τ.Ε. BANK ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ […]

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις ανακριβούς ή μη έκδοσης παραστατικών.

Εφόσον διαπιστωθούν οι παραβάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου και εφόσον πριν από την αποχώρηση των ελεγκτικών οργάνων από την επαγγελματική εγκατάσταση κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου τότε η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε […]

ΕΣΠΑ Πτυχιούχων (Β’ Κύκλος): Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Πτυχιούχων “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προϋπολογισμός Δράσης ΕΣΠΑ Πτυχιούχων (Β Κύκλος): Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας […]

Επίδομα αδείας και χρόνος καταβολής του

‘Όλοι οι εργαζόμενοι από τον πρώτο μήνα απασχόλησης τους δικαιούνται άδεια ανάπαυσης, ασχέτως αν είναι πλήρης , μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Αποδοχές Αδείας Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή […]

Κίνητρα για αναβάθμιση επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

Δύο χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσω των οποίων θα ενισχυθούν τομείς που έως σήμερα ήταν αποκλεισμένοι από το ΕΣΠΑ, πρόκειται να προκηρυχθούν έως το τέλος Μαρτίου. Το συνολικό ποσό (δημόσια δαπάνη) που θα διατεθεί έχει προϋπολογισθεί στα 75 εκατ. ευρώ και δικαιούχες θα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση, την εκπαίδευση και τις […]

Ψηφιακό βήμα

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιους απευθύνεται Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο […]

Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς […]

Επιδόματα μητρότητας, δικαιώματα εγκύων & τεκουσων γυναικών

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , οι γυναίκες που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή  ορισμένου χρόνου, δικαιούνται, ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους (υπάλληλος ή εργάτρια) και την εθνικότητα τους,  να λάβουν άδεια  τοκετού & λοχείας  που συνολικά αποκαλείται άδεια μητρότητας και διαρκεί 119 ημέρες.  (άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2000 […]

Σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων όλων των κλάδων (Δημοσίου, ιδιωτικού & αγροτικού τομέα)

Σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων όλων των κλάδων.( Δημοσίου, ιδιωτικού, αγροτικού τομέα) έχουμε τα εξής δεδομένα από τον ν.4387/2016 και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους  του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 20  του ν. 4387/2016 1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., […]

Ενεργοί αγρότες με 60% λιγότερη σύνταξη

Από το 2017 οι νέοι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να είναι ενεργοί αγρότες θα παίρνουν κατά 60% λιγότερη σύνταξη «Ψαλίδι» 60% στις συντάξεις του ΟΓΑ μπαίνει για τους νέους συνταξιούχους που παραμένουν ενεργοί αγρότες. Από το 2017 οι συνταξιούχοι αγρότες που καλλιεργούν τη γη τους και λαμβάνουν επιδοτήσεις, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη σύνταξη και […]

Σχετικά με την αίτηση εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας και Ην. Βασιλείου

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1044 που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής Γεώργιος στις 21/03/2017 έγινε γνωστό ότι το έντυπο (Αίτηση Εφαρμογής) που προσκομίζεται από φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασίλειου, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα για την απόδειξη της φορολογικής τους κατοικίας, δεν θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος και της […]

Τα αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2017

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ με την οποία κοινοποιεί τις αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) για το έτος 2017 και τα «αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ.» και ορίζει συμπερασματικά ότι: Συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το Ε.Κ.Α.Σ. από 1/6 μέχρι 31/12/2016 αλλά το στερούνται για το έτος 2017, σύμφωνα με […]

Δεν χάνουν την κάρτα ανεργίας όσοι κάνουν μερικά μεροκάματα

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή, αποφασίστηκε ότι όσο έχουν λίγα μεροκάματα μέσα στη διάρκεια του χρόνου μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, δεν θα χάνουν την κάρτα ανεργίας τους. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ να εργασθούν περιστασιακά, χωρίς να καταφεύγουν στη «μαύρη» εργασία για να […]

Σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας – Στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» η ευθύνη της τήρησής του

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Συνήγορος του Καταναλωτή, κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (π.δ. 10/2017 Α΄ 23), με τον Κώδικα θεσπίζονται, για πρώτη φορά, αρχές και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των καταναλωτών και των […]

Εγκύκλιος της Γ.Γ.Ε. για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα

Εγκύκλιος της Γ.Γ.Ε. για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 31/01/2017 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 89/31.1.2017 σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα (άρθρο 66 του ν.4446/2016). Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής: Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και […]

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και τι ισχύει απο 01/01/2017

Πολλές αλλαγές μας έφερε το 2017, ακόμη καλά-καλά δεν ξεκίνησε. Από 01/01/2017 οι έλληνες φορολογούμενοι θα πρέπει να αλλάξουν συνήθεις στον τρόπο των συναλλαγών τους. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 , οι δικαιούχοι πληρωμής (εταιρείες – καταστήματα), από 01/01/2017 υποχρεούνται εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο ΚΑΔ (δραστηριότητα επιχείρησης) […]

Ποια νησιά έχουν απομείνει με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Σύμφωνα με την πραξη νομοθετικου περιεχομενου , πηρε παραταση η κατάργηση των συντελεστων ΦΠΑ στα εναπομείναντα νησιά του ειδικού καθεστώτος φπα. Ετσι η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Μέχρι 30.06.2019 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και […]

Πότε υποχρεούται μια επιχείρηση να υπαχθεί στον ν.2939/2001 σχετικά με τον φόρο ανακύκλωσης

Βάση του Νόμου 2939/2001 με τίτλο, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.» , προκύπτει ότι οι παραγωγοί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού υποχρεούνται να οργανώνουν Ατομικά Συστήματα ή να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν την δραστηριότητά τους, κατ’ εφαρμογή […]

Διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις που παραγράφονται 31/12/2016

Το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων παραγράφεται μετά την πάροδο των 5 ετών. δηλαδή: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Που αφορά την χρήση 2010 31/12/2016 εκτός και εάν η υπόθεση εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες είναι: Α)  Εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  ή παρακρατούμενων φόρων όπου η […]

Πως φορολογείται το ληφθέν ασφάλισμα από ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια

Το ασφάλισμα που λαμβάνεται μετά την λήψη του ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 αυτοτελώς ως εξής: Συντελεστής φόρου Ληφθέν Ποσό 10% <40.000 20% >40.001 Στην περίπτωση της πρόωρης εξαγοράς ου συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου οι ανωτέρω συντελεστές προσαυξάνονται κατά 50. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που […]

Οι αλλαγές στις κλίμακες του φόρου εισοδήματος ν.4387/2016

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με το νέο νομοσχέδιο αφορούν επιγραμματικά: α) την αύξηση των συντελεστών σχετικά με το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων καθώς μέχρι τώρα με τον Ν.4172/2013 οι  συντελεστές ήταν μέχρι τα 12.000€ *11%  και για το υπερβάλλον ποσό *33%. β)  η μεταβολή στην εισφορά αλληλεγγύης όπου ο ανώτερος συντελεστής μεταβάλλεται από 8% […]

Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Συμφώνα με την απόφαση ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 οι συναλλαγές μέσω των  ηλεκτρονικών εφαρμογών ,όπου  προωθούνται πωλήσεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μέσω της ενημέρωσης των επισκεπτών των ιστοσελίδων για τις «εκπτώσεις» που μπορούν να λάβουν από τις επιχειρήσεις – ιστοσελίδες , οι οποίες καταβάλλουν χρήματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους λογαριασμούς των πελατών  – χρηστών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι – […]

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση […]

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της φοροκαταιγίδας

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (Ν. 4389/2016)  την Κυριακή το βράδυ (22/05/2016) έχουμε τις εξής αλλαγές στους φόρους και τέλη: ( η κατανομή έχει γίνει σύμφωνα με το έτος έναρξης ισχύος). 2016 Αύξηση συμμετοχής του Δημοσίου στα τυχερά παίγνια (35%) (άρθρο 56) από 1.1.2016 Αυξήσεις και καταργήσεις απαλλαγών στον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 50). Αυξάνονται οι συντελεστές για […]

Πότε δικαιούμαστε έκπτωση 100% από τον Εν.Φ.Ι.Α.

Για να δικαιούται κάποιος φορολογούμενος να πάρει οριστική απαλλαγή από την πληρωμή του Εν.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4223/2013  ο φορολογούμενος πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1.    Πρέπει το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για την/τον σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο. 2.    Το σύνολο […]

Προκήρυξη προγράμματος: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Athens Financial Services αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.Καλέστε μας στο 210 8317702. Προκήρυξη προγράμματος: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και […]

Προκήρυξη προγράμματος: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Η Athens Financial Services αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.Καλέστε μας στο 210 8317702. Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν […]

Προκήρυξη προγράμματος: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Η Athens Financial Services αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.Καλέστε μας στο 210 8317702. Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία […]

Προκήρυξη προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Η Athens Financial Services αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.Καλέστε μας στο 210 8317702.Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των […]

Κατάργηση σήματος ΕΟΤ για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις κατοικιών

Με τον νόμο 4336/14-08-2015 στην Υποπαράγραφο Α.3: ρύθμιση διαφόρων θεμάτων στην παρ.4. <<Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταργούνται από 1η Νοεμβρίου 2015.>> λύνεται ουσιαστικά ένα πρόβλημα των βραχυπρόθεσμων (λιγότερες των 30 ημερών) μισθώσεων που ταλάνιζαν εδώ και καιρό τους […]

Κοινή φορολογική δήλωση για τα ζευγάρια με Σύμφωνο Συμβίωσης

Την απόφαση της κυβέρνησης για πλήρη φορολογική εξομοίωση των εγγάμων συζύγων με τα ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης αποτυπώνει το έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης. Το νέο έντυπο, είναι προσαρμοσμένο στα νέα κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώνονται με την θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, στη δεξιά στήλη κάθε σελίδας […]

Τρόπος μη φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4346/2015 στο άρθρο 39 του Ν.4172/2013(κώδικα φορολογίας εισοδήματος) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις […]

Πότε δεν χάνεται η ρύθμιση σύμφωνα με τον Ν. 4346/2015 άρθρο 4

Η ρύθμιση σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4346/2015 και το άρθρο 4 δεν απόλλυται “χάνεται” όταν •Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή •Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία (1) δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες. Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ […]

Πότε χάνεται η ρύθμιση σύμφωνα με τον Ν. 4346/2015 άρθρο 4

Η ρύθμιση σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4346/2015 και το άρθρο 4 απόλλυται <<χάνεται>> όταν ο φορολογούμενος δεν εξοφλεί τις νέες του οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του. Το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει ως έχει από 01/01/2018 καθώς ο νομοθέτης προβλέπει για τα έτη 2016 και 2017 τις εξής εξαιρέσεις: •    Η […]

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, βάσει των διατάξεων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Αναφορικά με το ζήτημα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και την σταδιακή κατάργηση του από 1.10.2015, σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα. Όπως είναι γνωστό με την υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 ορίζονται τα εξής: Σύμφωνα με […]

Οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. από 1.10.2015 στα νησιά με πίνακες.

Αναφορικά με το ζήτημα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και την σταδιακή κατάργηση του από 1.10.2015, σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα. Όπως είναι γνωστό με την υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 ορίζονται τα εξής: Σύμφωνα με […]

Πως να επιλέξετε λογιστή

Πολλοί έχουν την εντύπωση πως μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη ή πρέπει να έχουν λογιστή.Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και τον έλεγχο των εσόδων – εξόδων σε όλο το φάσμα της λογιστικής συμμετέχοντας ενεργά σε κάθε επιχείρηση. Ο ίδιος όμως μπορεί να γίνει και ο καλύτερος σύμβουλος της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας […]

14 Τρόποι για να αποφύγετε τα τεκμήρια

1) Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά τα οποία εισπράξατε μέσα στο 2017 από την πώληση περιουσιακών σας στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X. ακινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά, το δικαίωμα που σας […]

Χρήσιμες Συμβουλές ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας, καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι, τι κάνει, που βρίσκεται και που θέλει να πάει η επιχείρηση σας. Σκοπός του είναι η ανάλυση της αγοράς αλλά και της επιχείρησης έχοντας πρώτα μελετήσει και αναλύσει όλες τις θετικές και αρνητικές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική […]

Τι είναι offshore companies και σε τι χρησιμέυουν

Offshore companies (υπεράκτιες εταιρείες) είναι οικονομικές οντότητες όπως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLCs) που έχουν ιδρυθεί οπουδήποτε αλλού εκτός από τον τόπο «φυσική τοποθεσία» του προσώπου που την χρησιμοποιεί, με άλλα λόγια – εξωτερικό. Συνήθως ο όρος αναφέρεται με σκοπό να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις που ιδρύονται σε οικονομικά κέντρα με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο φόρων, που […]

Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ άρθρο 39β

Quisque in odio magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque varius massa erat, vitae dignissim libero dictum sed. Praesent vulputate bibendum lacus, in efficitur ipsum molestie quis. Integer bibendum felis quis purus porttitor, sit amet sodales sem efficitur. Aenean dictum a lectus in fermentum. Etiam mattis, ex consequat malesuada cursus, erat dui ullamcorper risus, a sollicitudin nisi ipsum eu nisl. Curabitur eu fringilla mauris.

Τι είναι SEPA

SEPA – Eνιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ Μετά τηνεισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 2002, μεγάλη πρόκληση παρέμεινε η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου και για τις πληρωμές με χρήση και άλλων μέσων πληρωμής, εκτός των μετρητών. Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή τραπεζική κοινότητα δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) και […]

Web Design: lacom.gr