Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η κα. Ελίνα Καραμάνου, CEO και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων που αναδεικνύουν τη σημασία και τη λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Κανάλι 1 και περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες για επιχειρηματίες και στελέχη.
Θα μάθετε τι ακριβώς είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ποια είναι τα βασικά είδη τους. Θα κατανοήσετε το όφελος της χρήσης αυτών των εργαλείων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να επιλέξουν το κατάλληλο εργαλείο για τις ανάγκες της επιχείρησής τους. Η κα. Καραμάνου εξηγεί τα βασικά κριτήρια που πρέπει να εξετάζουν οι επιχειρηματίες πριν επιλέξουν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, προσφέροντας σαφή καθοδήγηση για τη λήψη ορθών αποφάσεων.
Η συνέντευξη αναλύει επίσης τη διαφορά μεταξύ χρηματοδότησης μέσω δανείου και χρηματοδότησης μέσω επενδύσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κατανόησης των όρων και προϋποθέσεων κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου. Επιπλέον, αναφέρεται στη διαχείριση του χρέους για επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να αποκτήσουν χρηματοδότηση.
Η κα. Καραμάνου προσφέρει επίσης συμβουλές για νέους επιχειρηματίες που αναζητούν χρηματοδότηση για πρώτη φορά, καθώς και οδηγίες για το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνει τα κοινά λάθη που κάνουν οι επιχειρηματίες κατά την επιλογή ή χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και προτείνει τρόπους για την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών των εργαλείων.
Τέλος, συζητά για τους τομείς ή κλάδους που έχουν περισσότερες ευκαιρίες ή πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και παρουσιάζει τα τρέχοντα και επερχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναφέροντας τους αποδέκτες, τις προϋποθέσεις, τα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες.
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να ενισχύσετε τη δική σας επιχειρηματική στρατηγική στο παρακάτω link: Ραδιοφωνική Συνέντευξη της Ελίνας Καραμάνου στο Κανάλι 1