Από την 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Η εφαρμογή παρέχει στους εργαζόμενους, πρόσβαση στην ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (σε μορφή QR Code), η οποία θα χρησιμοποιείται καθημερινά κατά την προσέλευση/αποχώρηση για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας ο εργαζόμενος θα προβάλλει τον QR κωδικό προς ανάγνωση από την αντίστοιχη εφαρμογή Ergani CardScanner mobile app που διατίθεται στους εργοδότες (διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που ακολουθείτο για τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού). Μετά την επιτυχή ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας, δηλαδή του QR code, ο εργαζόμενος θα βλέπει στην οθόνη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της δήλωσης Κάρτας Εργασίας που πρόκειται να υποβληθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app οι εργαζόμενοι θα βλέπουν επίσης (για κάθε εργοδότη ξεχωριστά, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας) σε μορφή ημερολογίου τον προγραμματισμό του χρόνου εργασίας και τα πραγματικά δεδομένα απασχόλησης ανά ημέρα, με βάση τις πληροφορίες προσέλευσης/αποχώρησης που υποβάλλονται από τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

Το Ημερολόγιο Εργασίας που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Εργασίας και την Πραγματική Απασχόληση είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο στον εργαζόμενο, εκτός από την ψηφιακή εφαρμογή και μέσα από τη διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των εργαζόμενων.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης με τους κωδικούς OΠΣ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ της επιχείρησης ή με κωδικούς Παραρτήματος που έχουν δημιουργήσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ειδικά για τον μηχανισμό υποβολής δηλώσεων Κάρτας Εργασία. Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις Κάρτας Εργασίας που υποβάλλονται αυτόματα από την εφαρμογή CardScanner για κάθε ανάγνωση Ψηφιακής Κάρτας Εργαζομένου, καθώς τα δεδομένα αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα στον εργοδότη μέσω της διαδικτυακής πύλης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί πλέον πραγματικότητα και μαζί με αυτή προστίθενται νέα πρόστιμα σε όσους εργοδότες δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία.

Ειδικότερα, τα νέα πρόστιμα που προβλέπονται βάση της κάρτας εργασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

1 Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 10.500,00 €
 

2

Υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή λήξη απασχόλησης  

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

 

3.000,00 €

 

3

Μη προβλεπόμενη μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζομένου για την πραγματική λήξη της απασχόλησης  

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

3.000,00 €

 

4

Εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο για τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας αν και υπάρχει υποχρέωση  

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

2.000,00 €

 

 

5

Μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά  

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

 

4.000,00 €

Παράλληλα, σημειώνεται πως ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα προβλέπονται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται στην νομοθεσία για την λήψη μέτρων κατά της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Τα πρόστιμα προληπτικού χαρακτήρα διαμορφώνονται από 1.800,00 € έως και 8.000,00 € ενώ τα πρόστιμα κατασταλτικού χαρακτήρα από 2.000,00 € έως και 10.500,00 €.

 

Karmiris Athanasios
Οικονομολόγος | HR and Payroll Manager