Νεοφυής επιχείρηση (StartUp) είναι μία επιχείρηση ή προσωρινός οργανισμός που έχει στόχο να αναπτύξει
ένα κλιμακούμενο επιχειρηματικό μοντέλο. Τον τελευταίο καιρό, ο όρος αυτός έχει συνδεθεί κυρίως με
τις τεχνολογικές επιχειρήσεις που έχουν ως χαρακτηριστικό την μεγάλη δυναμική ανάπτυξης.

Startup είναι μια εταιρία που επιχειρεί κάτι καινοτόμο και στοχεύει σε μεγάλο κοινό και σε εξαιρετικά
γρήγορη ανάπτυξη

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των startup επιχειρήσεων;

Τα χαρακτηριστικά μίας start-up επιχείρησης βασίζονται σε τρεις άξονες:
✓ Να είναι νέα,
✓ Να είναι καινοτόμος
✓ Να έχει προοπτικές εκθετικής αύξησης των δραστηριοτήτων της σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί.

Οι παραπάνω άξονες συνηγορούν στο γεγονός πως μια startup είναι ,σχεδόν πάντα, μια εταιρεία που
προσφέρει μια καινοτόμα τεχνολογική λύση μέσα από ένα εξίσου καινοτόμο επιχειρηματικό πλάνο.
Εξέχουσα θέση στο επιχειρηματικό περιβάλλον των startup κατέχει η καινοτομία.

Βασικόςάξονας των δραστηριοτήτων αυτών των επιχειρήσεων είναι η τεχνολογία και η καινοτομία που
προκαλείται μέσα από αυτή. Ειδικά σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με την ραγδαία
διάχυση της τεχνολογίας η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών δίνει προστιθέμενη αξία σε
κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, περιορίζοντας έτσι το ήδη κορεσμένο επιχειρηματικό
μοντέλο. Παράλληλα από την χρήση υψηλής τεχνολογίας δύναται να επωφεληθούν και οι υπόλοιπες
εταιρείες μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας.