Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (Ν. 4389/2016)  την Κυριακή το βράδυ (22/05/2016) έχουμε τις εξής αλλαγές στους φόρους και τέλη: ( η κατανομή έχει γίνει σύμφωνα με το έτος έναρξης ισχύος).
2016
Αύξηση συμμετοχής του Δημοσίου στα τυχερά παίγνια (35%) (άρθρο 56) από 1.1.2016
Αυξήσεις και καταργήσεις απαλλαγών στον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 50). Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων καθώς και του συμπληρωματικού φόρου. Ο συμπληρωματικός φόρος σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα με ακίνητη
περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ ενώ με το ισχύον καθεστώς επιβάλλεται για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 με συντελεστή πέντε και μισό τοις χιλίοις (5,5‰).
Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας,
ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).
από 1.1.2016
Αύξηση στην παροχή σε είδος οχήματος προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος (άρθρο 44)
εισοδήματα φορολογικού
έτους 2016 και μετά
Αύξηση ΦΠΑ από 23% στο 24% (άρθρο 52) ΠΟΛ.1061/2016 από 1.6.2016
Κατάργηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά  Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο (άρθρο 52) Υπενθυμίζουμε τα νησιά που από 01/10/2015είχε καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος και η Σκιάθος.ΠΟΛ.1061/2016 από 1.6.2016
Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση ύψους 10% (άρθρο 54) από 1.6.2016
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης με νέους συντελεστές και έκπτωση ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων (άρθρο 59) από 1.6.2016
Αλλαγές στον φόρο πολυτελείας (άρθρο59) από 1.6.2016
Αύξηση ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο. (άρθρο 60 παρ. 3β) από 15.10.2016
Αυξάνεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 2,60 ευρώ που είναι σήμερα και σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα, ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ε.Φ.Κ., έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, που επιβάλλεται στην μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως. (άρθρο 60 παρ 2β) από 1.6.2016
Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. το φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. (άρθρο 61 παρ 1) από 1.6.2016

2017

Παρακράτηση και φορολόγηση μερισμάτων από 10% σε 15% (άρθρο 44 παρ 4) για τα εισοδήματα από 1-1-2017 και μετά
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5% (άρθρο 55) από 1.1.2017
Φόρος κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου (άρθρο 58) από 1.1.2017
Φόρος κατανάλωσης στον καφέ (άρθρο 58) από 1.1.2017
Αύξηση σε 26% από 20% που είναι σήμερα ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων από 1.1.2017
Αύξηση ΕΦΚ της βενζίνης αμόλυβδης από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα (άρθρο 60 παρ 3α) από 1.1.2017
Αύξηση ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000  (άρθρο 60 παρ 3α) από 1.1.2017
Αύξηση ΕΦΚ Υγραερίων (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα (άρθρο 60 παρ 3α) από 1.1.2017
Μείωση ΕΦΚ Φυσικού αερίου για οικιακή χρήση από 1,5 σε 0,30 ανά gigajoule (άρθρο 61 παρ 2) από 1.1.2017

2018

Κατάργηση της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης που εφαρμόζεται στην περιοχή της Δωδεκάνησου
(άρθρο 60 παρ 2α)
Από 1.1.2018
Φόρος διαμονής (άρθρο 53)

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας:

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), ως ακολούθως:

  • 1-2 αστέρων 0,50 €
  • 3 αστέρων 1,50 €
  • 4 αστέρων 3,00 €
  • 5 αστέρων 4,00 €

και

β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014, ως ακολούθως:

  • 1-2 κλειδιών 0,25 €
  • 3 κλειδιών 0,50 €
  • 4 κλειδιών 1,00 €
Από 1.1.2018
Karamanos G. Nikolaos
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Ά Τάξης