Οι κωδικοί συνήθως κλειδώνουν από εσφαλμένη χρήση. Δηλαδή εάν προσπαθείτε να μπείτε και κάτι δεν πληκτρολογείτε σωστά ή έχετε ξεχάσει κάποιον κωδικό τότε μετά την τρίτη προσπάθεια για λόγους ασφαλείας (θεωρεί το σύστημα ότι υπάρχει προσπάθεια παραβίασης) το σύστημα κλειδώνει.Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον είμαστε σίγουροι ότι το user name (όνομα χρήστη) που έχουμε είναι σωστό ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Στο site www.aade.gr επιλέγετε ενεργοποίηση λογαριασμού

ξέχασα τον κωδικό μου όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας ζητά και ορίζετε νέο password (κωδικό χρήστη).

Εάν και με αυτό το τον τρόπο δεν λύσετε το πρόβλημα θα πρέπει να εκδώσετε νέο κλειδάριθμο με νέους κωδικούς.