Με τον νόμο 4336/14-08-2015 στην Υποπαράγραφο Α.3: ρύθμιση διαφόρων θεμάτων στην παρ.4. <<Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταργούνται από 1η Νοεμβρίου 2015.>> λύνεται ουσιαστικά ένα πρόβλημα των βραχυπρόθεσμων (λιγότερες των 30 ημερών) μισθώσεων που ταλάνιζαν εδώ και καιρό τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα λοιπόν με την άνω κατάργηση του Νόμου, από 1 Νοεμβρίου 2015 δεν χρειάζεται να εκδίδεται σήμα του ΕΟΤ για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.

Οι ιδιοκτήτες λοιπόν καλούνται να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα της εφορίας την βραχυπρόθεσμη μίσθωση.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν έχει ΑΦΜ ελληνικό χρησιμοποιείται ο αριθμός διαβατηρίου του.