Νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά στις προθεσμίες δήλωσης ακινήτων (Ε9), αλλά και για τα πρόστιμα που θα ισχύσουν σε περίπτωση μη δήλωσης ή εκπρόθεσμης δήλωσης, φέρνει η νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

Από τις σημαντικότερες αλλαγές, πέραν της νέας διάταξης των προθεσμιών, είναι το γεγονός ότι η νέα τροπολογία απαλλάσσει από πρόστιμα τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, κάτι που ίσχυε έως τώρα.

Στα σημαντικότερα σημεία της τροπολογίας συγκαταλέγεται ότι Από 1 Ιανουαρίου 2019 και στο εξής ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) η 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής δικαιωμάτων επί ακινήτων του φορολογούμενου (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κτλ). Σήμερα, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός 30 ημερών από τη μεταβολή των δικαιωμάτων του επί ακινήτων.

Επιπλέον, Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών από το 2010 και μετά, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την ψήφιση που σχεδίου νόμου, δεν επιβάλλονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα πρόστιμα. Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται, ούτε επιστρέφονται αυτά που έχουν καταβληθεί.

Στο σημείο αυτό, να υπογραμμιστεί πως δεν προβλέπεται η επιβολή χρηματικού προστίμου για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται αλλά μόνο μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο.

Τέλος, βεβαιώνεται μόνο ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, εφόσον οι μεταβολές είναι επαναλαμβανόμενες, ενώ όσα πρόστιμα καταβλήθηκαν μέχρι τις 24/04/2019 δεν επιστρέφονται και όσα πρόστιμα βεβαιώθηκαν μέχρι την προαναφερθήσα ημερομηνία δεν ακυρώνονται.

Αθανάσιος Καρμίρης
Οικονομολόγος/Eξειδίκευση στα εργατικά θέματα
Payroll Assistant