Δείτε παρακάτω τις κλίμακες φορολογίας για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.