Αναφορικά με το ζήτημα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και την σταδιακή κατάργηση του από 1.10.2015, σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.
Όπως είναι γνωστό με την υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 ορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπ. Οικονομικών και με βάση την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα των νησιών για τα οποία καταργείται η έκπτωση είναι η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος και η Σκιάθος. Για τα νησιά αυτά, από 1.10.2015 θα ισχύουν οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ήτοι 6%, 13%, 23%.
Αναλυτικά γι’ αυτά τα νησιά (Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος) ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Υπηρεσίες.

SERVICES ΜΕΧΡΙ 30.09.2015 ΑΠΟ 01.10.2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 4% 6%
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ,ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ,ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 9% 13%
Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ή ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 4% 13%
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 23% 16% 23%

Β. Αγαθά.

Αγαθά Μέχρι 30.9.2015 από 1.10.2015 και μετά
 Αγαθά Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903) 4% 6%
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902) 4% 6%
Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004) 4% 6%
Αγαθά του παραρτήματος ΙΙ του κώδικα ΦΠΑ με 13% (κρέατα,ψάρια,λαχανικά,φυτά,νερό ηλεκτρική ενέργεια κλπ) 9% 13%
Καπνοβιομηχανικά προιόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 4 του άρθρου 21) 16% 23%
Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω 16% 23%

Προσοχή: Από 1.10.2015 υφίσταται μια ακόμη αλλαγή στο Φ.Π.Α. εκτός από αυτή που αναφέρεται παραπάνω και η οποία αφορά στην περίπτωση 2β του παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ, “διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα”. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. α΄ και γ΄) του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80/16.07.15), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84), από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ενώ από 01.10.2015 και εφεξής στο μειωμένο συντελεστή 13%.
Συνεπώς, με βάση όλα τα παραπάνω, για τα υπόλοιπα νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του κώδικα Φ.Π.Α. (εκτός από τη Ρόδο, τη Σαντορίνη, την Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο και τη Σκιάθο), ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές ως  έχουν.
Κωδικοποιώντας όλα τα ανωτέρω σε ένα πίνακα, έχουμε τα εξής:

 Περιοχές Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος Λοιπά νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του Φ.Π.Α. Υπόλοιπη επικράτεια
Περίοδος Μέχρι 30.9. 2015 από 1.10. 2015 και μετά Μέχρι 30.9. 2015 από 1.10. 2015 και μέχρι να αλλάξει* Μέχρι 30.9. 2015 από 1.10. 2015 και μετά
Υπηρεσίες Παραρ-τήματος ΙΙΙ με μειωμένο συντελε-στή ΦΠΑ Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων 4% 6% 4% 4% 6% 6%
Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά. 9% 13% 9% 9% 13% 13%
Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 4% 13% 4% 9%** 6% 13%**
Λοιπές Υπηρεσίες Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23% 16% 23% 16% 16% 23% 23%
Αγαθά Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). 4% 6% 4% 4% 6% 6%
Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902) 4% 6% 4% 4% 6% 6%
Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004) 4% 6% 4% 4% 6% 6%
Αγαθά του παραρτήματος ΙΙ του κώδικα ΦΠΑ με 13% (κρέατα,ψάρια,λαχανικά,φυτά,νερό ηλεκτρική ενέργεια κλπ) 9% 13% 9% 9% 13% 13%
Καπνοβιομηχανικά προιόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 4 του άρθρου 21) 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή 23% 23% 16% 16% 23% 23%

* Όπως είναι γνωστό, με την παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4334/2015, ισχύουν τα ακόλουθα:
Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α’ 248) μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
α) Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά.
Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α’248)

** Από 1.10.205 οι υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία κλπ της περίπτωσης 2β του παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΠΑ υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 13% έναντι του συντελεστή 6%. Συνεπώς, στα νησιά που εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση του 30%, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 9%.
Σε ότι αφορά την διαμονή στα ξενοδοχεία υπενθυμίζουμε ότι  στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, η διάκριση, κατά συντελεστή φόρου, από 20.07.2015 ορίζεται από την απόφασηΠΟΛ.1161/21.7.2015.

Καραμάνος Νίκος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης