Με την εισαγωγή του νέου άρθρου 54Ε στον ΚΦΔ συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της «μη τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)» και η έννοια της «μη ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων», σύμφωνα με το άρθρο 6 των ΕΛΠ Ν.4308/2014 και τα πρόστιμα διαμορφώνονται σύμφωνα με την κατηγορία των  βιβλίων που τηρούν οι επιχειρήσεις (απλογραφικά, διπλογραφικά)

Παρακάτω παρατίθεται ενημερωμένος ο πίνακας των προστίμων με την προσθήκη των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ΚΦΔ  Ν. 4174/2013.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1 100€
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε9 100€*(50€ ΜΕΧΡΙ 30/11/16 ΑΡΘ.51 Ν.4389/2016)
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3-Ν

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)

100€
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3-Ν

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

250€
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε3-Ν

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

500€
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΜΕ ΕΜΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)

0€
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΕΜΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ)ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

250€
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΕΜΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

(ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

500€
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

01/01/2007-31/05/2010

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

293€(περιορισμός/συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

586€(περιορισμός/συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

880€(περιορισμός/συμβιβασμός)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

01/06/2010-31/12/2013

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

300€(100€περιορισμός/συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

600€(200€περιορισμός/συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

900€(300€περιορισμός/συμβιβασμός)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

01/01/2014-31/12/2014

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

300€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

600€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

900€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

01/01/2015-16/10/2015

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ανεξαιρέτως κατηγορίας βιβλίων):

100€

(Βάσει της αποφ. της Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης με αρ. 1077/22-09-2016)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

17/10/2015-31/12/2015

ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ:

300€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

600€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ:

900€(δεν υπάρχει συμβιβασμός)

(Βάσει της αποφ. της Δ.Ε.Δ. Θεσ/νίκης με αρ. 1077/22-09-2016)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Η.Μ. ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ:

01/01/2016 και έπειτα

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ανεξαιρέτως κατηγορίας βιβλίων):

100€

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΦ 100€
ΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΛΟΓ.ΑΡΧΕΙΟΥ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.500€
ΕΑΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η΄ ΕΚΔΟΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2014 2.500€
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ:

– ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

-ΕΝΦΙΑ

-ΕΦΑ

-ΦΟΡΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ,

-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

-ΤΕΛΗ

-ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >100.000€: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >150.000€:

ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ

*(ΠΟΛ.1142/2016)

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (ΓΙΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΠΟΣΟ >50.000€: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >100.000€:

ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΓΙΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ:

31/12/2013

ΒΑΣΕΙ Ν.2523/1997

(ποσό φόρου που αποκρύβεται*3)

ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ: 01/01/2014

ΒΑΣΕΙ Ν.4174/2013

(ποσό φόρου που αποκρύβεται *50%)

*Με το άρθρο 79 του πολυνομοσχεδίου 4472/2017 σύμφωνα με τις  μεταβατικές διατάξεις πλέον και για υποθέσεις πριν τις 01/01/2014 που δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ελέγχου θα ισχύουν τα πρόστιμα του 4174/2013.

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ >75.000€: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΕΤΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ >200.000€:

ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗ

 

ΤΟΚΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ 8,76%

ΜΗΝΙΑΙΩΣ 0,73%

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΡΧΙΚΟ=100€

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ:

ΑΡΧΙΚΟ *2=200€

ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ:

ΑΡΧΙΚΟ *4=400€

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Ε ΤΟΥ ΚΦΔ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΠ  Ν.4308/2014.

ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΦΗΜ.

15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΕΝΟ ΕΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 10,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΚΑΙ 30,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ.*

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΣΤΩ ΜΙΑΣ ΕΚΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 15% ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 30,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 50,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54ΣΤ ΤΟΥ ΚΦΔ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΦΗΜ Η΄ ΑΠΟ ΦΗΜ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η΄ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Η΄ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ Η΄ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΕΝΟ ΕΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 10,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΚΑΙ 30,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ.**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΣΤΩ ΜΙΑΣ ΕΚΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ  ΔΗΛΛΩΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 15% ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 30,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 50,000€/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΟΤΑΝΝ ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100,000€.

 

* «Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων».

** ο πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων.

 

Για την AFS
Οικονόμου Θ. Χρήστος
Φοροτεχνικός-Λογιστής Ά τάξης