Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αναμένεται να ανοίξει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  της ς Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η δυνατότητα στους φορολογουμένους να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1071/2018 της ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής:

  1. Η πληρωμή των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών (φυσικών και μη προσώπων) δύναται να διενεργείται με τη χρήση καρτών πληρωμών, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ. Ο χρήστης επιλέγει την οφειλή ή τις οφειλές που επιθυμεί να πληρώσει και προσδιορίζει το ακριβές ποσό καταβολής για αυτές.
  2. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ΑΑΔΕ δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία της κάρτας, όπως τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης και τον αριθμό ασφάλειάς της.
  3. Αυτή η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πού στοχεύει η ΑΑΔΕ

Στόχος μεταξύ άλλων της φορολογικής αρχής, εκτός από τη διευκόλυνση των πολιτών, είναι να ελέγξει και τις χρεώσεις προμηθειών, οι οποίες επιβάλλονται στα γκισέ των τραπεζών προς τους φορογούμενους για την εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Θυμίζουμε μάλιστα ότι σε πρόσφατη τοποθέτησή της αναφορικά με την πληρωμή μέσω καρτών στις τράπεζες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών, η ΑΑΔΕ ανέφερε ότι αποτελεί στόχευσή της η στροφή των φορολογουμένων προς τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και του διαδικτύου, ως μέσο μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας, «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., www.aade.gr. Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία, είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μία συναλλαγή, και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι οφειλές πιστώνονται άμεσα.

Karamanos G. Nikolaos
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης