Την 25η Μαρτίου, η οποία είναι μια από τις υποχρεωτικές αργίες  του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ . 748/1966, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, συνεπώς και κάθε επαγγελματική  δραστηριότητα.

Για φέτος (2019) συμπίπτει με την ημέρα Δευτέρα, οπότε ο τρόπος αμοιβής της συγκεκριμένης αργίας έχει ως εξής

Αναλυτικά ισχύουν τα παρακάτω:

Για τις επιχειρήσεις που δε θα λειτουργήσουν  την Δευτέρα 25 Μαρτίου.

  • Όσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, δηλαδή το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής, χωρίς καμία προσαύξηση.
  • Όσοι μισθωτοί αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Για τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν  την Δευτέρα 25 Μαρτίου.

  • Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα πρέπει να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

    Εάν αμείβονται με μισθό:

  • α) οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή για την αργία περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό,
  • β) αν οι μισθωτοί απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δικαιούνται να λάβουν το 1/25 καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Να σημειωθεί πως όταν μια υποχρεωτική αργία συμπίπτει με την ημέρα Κυριακή , δεν γεννάται θέμα μεταθέσεως της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα, βάσει της  κατάργησης των διατάξεων περί μεταθέσεων των αργιών όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν. 1400/83).

Karmiris Athanasios
Payroll Assistant