Για να αποκτήσετε κωδικούς Taxis, θα πρέπει να το κάνετε μόνο μέσω internet.

Συγκεκριμένα κάνουμε τα εξής βήματα:

Μπαίνετε στο site: www.gsis.gr.

Στην αρχική σελίδα επιλέγουμε “Υπηρεσίες προς Πολίτες” και «Εγγραφή νέου χρήστη» εφόσον δεν έχετε πάρει πότε ξανά κωδικούς από το taxis.

Επιλέγετε «Αρχική εγγραφή» και «Φυσικό πρόσωπο».

Στη φόρμα που εμφανίζεται θα συμπληρώσετε user name και κωδικό (με λατινικούς χαρακτήρες και νούμερα, δικής σας επιλογής, τα οποία τα σημειώνετε) και όποιο άλλο κενό πεδίο είναι με αστεράκι (*).

Στο τέλος πατάτε «Υποβολή». Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εφορία–τμήμα Μητρώου και θα ζητήστε τον κλειδάριθμο. Στην εφορία θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα και το ΑΦΜ σας.

Αφού λάβετε τον κλειδάριθμο, θαμ πείτε πάλι στο site:www.gsis.gr

Από την επιλογή “Υπηρεσίες προς Πολίτες”, θα κάνετε «Ενεργοποίηση λογαριασμού» χρησιμοποιώντας το user name και κωδικό που είχατε σημειώσει, και τον κλειδάριθμο που πήρατε από την εφορία.