Εντός της επικράτειας:
Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση: Α2/ 29542/5347/ 1991 για να κινείται νόμιμα ένα ΦΙΧ πρέπει να αναγράφεται και στις δύο πλευρές του τα εξής στοιχεία:
-Η χρήση του (ιδιωτική)
-Ο αριθμός κυκλοφορίας
-Η επωνυμία της επιχείρησης
-Η έδρα της επιχείρησης
-Το μικτό βάρος και το ωφέλιμο φορτίο
 Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 2500,00€.
Για ταξίδι στο εξωτερικό:
Θα πρέπει να προμηθευτείτε την πράσινη κάρτα η οποία στην ουσία αντιπροσωπεύει την ασφαλιστική σας εταιρεία στο εξωτερικό και θα σας χρειαστεί στην περίπτωση που έχετε κάποιο τροχαίο ατύχημα.
Σε ποιες χώρες ισχύουν οι πράσινες κάρτες ;
Αυστρία, Αλβανία, Ανδόρα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελβετία, Κύπρος, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Γαλλία, Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία – Β. Ιρλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία, Ιταλία, Ισραήλ Ιράν, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Μαρόκο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Γιουγκοσλαβία, ΠΓΔΜ.
Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά: με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:
α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση , παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία (πρώτες ύλες, αντικείμενα απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης κ.λ.π). Για τη απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο ή ημερολόγιο μεταφοράς ή άλλο φορολογικό στοιχείο), το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτησή του στις αρμόδιες Αρχές ελέγχου.
β) Σκοπός του κάθε ταξιδιού είναι η μεταφορά εμπορευμάτων από και προς την επιχείρηση ή η διακίνησή τους από την επιχείρηση προς τρίτους πελάτες της επιχείρησης ή του επαγγελματία.
Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση ασκεί αποκλειστική εμπορία αγαθών απαγορεύεται η μεταφορά αυτών από τον τόπο παραγωγής του απευθείας στον πελάτη εφόσον τα προϊόντα μεταφέρονται με ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα.
γ) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα οδηγούνται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης, οι οποίοι είναι εφοδιασμένο με την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδηγού ή από επαγγελματία οδηγό, που έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα μπορούν να οδηγούνται και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του.
δ) Οι μεταφορές με ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία και κατά την διενέργεια αυτών δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο.
ε) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με ισχύουσα προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ή οριστική
στ) Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενεργούν και διεθνείς μεταφορές με τους όρους και προϋποθέσεις για την διενέργεια Φ. 205/68/1/27.4.83 “περί όρων προϋποθέσεων για την διενέργεια διεθνών οδικών και εμπορευματικών μεταφορών”.
Οικονόμου Θ. Χρήστος
                                                                                                                    Φοροτεχνικός – Λογιστής Ά τάξης