Η ΙΚΕ εισήλθε στην Ελληνική Οικονομία το 2012. Είναι μια εταιρεία κεφαλαιουχικής μορφής ,και είναι δημιουργημένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα μας δίνουν έναν οδηγό ,ώστε το management της εταιρείας να γίνει πιο εύκολο , ακόμη και σε επιχειρηματίες πολύ μικρών επιχειρήσεων , που δεν έχουν την βοήθεια συμβούλων για την διαχείριση της εταιρείας τους.

Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά τους λόγους που η ΙΚΕ έχει γίνει το <<best seller>> στην ίδρυση των νομικών προσώπων.

  • Χαμηλό κόστος ίδρυσης
  • Η ίδρυση γίνεται πλέον ηλεκτρονικά ( με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ίδρυσης και λήψης ΑΦΜ)
  • Χαμηλό κεφάλαιο (min. 1€)
  • Χαμηλές εισφορές ΕΦΚΑ (Τα μερίσματα δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΕΦΚΑ).
  • Οι αμοιβές διαχειριστή-ων  (οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στον ΕΦΚΑ) λειτουργούν ως έξοδο μισθοδοσίας της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να ωφελούμαστε στο κομμάτι του εταιρικού φόρου.
  • Προστασία ατομικής περιουσίας. ( Οι εταίροι των κεφαλαιουχικών εταιριών δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με την προσωπική τους περιουσία)

Πότε λοιπόν πρέπει μια προσωπική εταιρεία (ατομική , ΟΕ, ΕΕ)  να μετατραπεί σε ΙΚΕ?

Το παραπάνω ερώτημα εξετάζεται σε δύο παραμέτρους:

Η πρώτη παράμετρος είναι η ποιοτική. Εδώ ο/οι εταίροι που είναι το κέντρο λήψεως αποφάσεων της εταιρείας θα πρέπει να έχουν αποφασίσει , για το μέλλον της εταιρείας ,ποιοι είναι στόχοι, πόσο  διατεθειμένοι είναι η εταιρεία να λειτουργήσει ξεχωριστά από τους εταίρους ( και συγκεκριμένα το ταμείο).

Η δεύτερη παράμετρος είναι η ποσοτική. Εδώ ο/οι εταίροι σύμφωνα με το ύψος της κερδοφορίας και σε συνεργασία με τον οικονομικό τους σύμβουλο εξετάζουν τα δεδομένα ώστε να εξακριβώσουν , εάν συμφέρει όντως η μετατροπή σε ΙΚΕ.

  • Παρακάτω  παραθέτουμε ένα ποσοτικό παράδειγμα ανάμεσα σε Ο.Ε. &  ΙΚΕ με δύο εταίρους και με κέρδη 50.000€.

Το παράδειγμα το παραθέτουμε με αμοιβές Δ.Σ. 30.000€  και χωρίς αμοιβές Δ.Σ.

 ΟΕ ΙΚΕ με Αμοιβές Δ.Σ.  ΙΚΕ χωρίς Αμοιβές Δ.Σ*.
 Φόρος  14.500€  5.800€  14.500€
 Τέλος επιτηδεύματος  1.000€  1.000€  1.000€
 ΦΜΥ& Χαρτόσημο 1,2%  –  3.392€  –
 Εισφορά αλληλεγγύης  1.001€  132€  –
 Ασφαλιστική Εισφορά  9.527,25€  8.085€  4.030,80€
 Σύνολο  26.068,25€  18.309€  19.530,80€

*Τυχόν διανομή μερισμάτων έχει επιβάρυνση 5%

  • Οι προκαταβολές επόμενης χρήσης λόγω συμψηφισμού δεν συνυπολογίζονται.

Από το παραπάνω  παράδειγμα μπορεί κανείς να κρίνει, ποια μορφή εταιρείας θα διάλεγε.

Οποιαδήποτε σκέψη ή προβληματισμό και εάν έχετε ,είτε είστε παλιός επιχειρηματίας ή νέος ή λίγο πριν το ξεκίνημα σας, θα ήταν χαρά μας, να σας συναντήσουμε και να εξετάσουμε μαζί σας , ποια μορφή εταιρεία σας συμφέρει.

Νίκος Καραμάνος
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης/Founder & CFO Athens Financial Services.