ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ θα ξεκινήσει να “τρέχει” ο νέος κύκλος του προγράμματος “Ψηφιακά εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)” ενίσχυση και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα τρία προγράμματα της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου “ Στο 2ο κύκλο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ψηφιακά έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό, ενισχύοντας και τις ατομικές επιχειρήσεις. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, παρέχουμε την αναγκαία στήριξη και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, ώστε η ελληνική οικονομία να μετασχηματίζεται ψηφιακά και να μπορεί να «ανθίζει».”

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Οι δικαιούχοι του Προγράμματος πρόκειται να καλύπτουν κατά βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του πρώτου κύκλου, με κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως:

• Θα ενισχύονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους

• Για την κάλυψη της επιλεξιμότητας αναφορικά με την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, θα λαμβάνεται συμπληρωματικά υπόψη ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα

• Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2024

• Στις επιλέξιμες δαπάνες θα υπάρχουν συνδυαστικές λύσεις, όπου θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό και λογισμικό ή/και υπηρεσίες 

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον πρώτο κύκλο του εν λόγω προγράμματος, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρωθεί ενισχύθηκαν 45.509 δικαιούχοι με συνολικό ποσό της επιχορήγησης που έφτασε τα €92.990.407, δηλαδή το 78,37% της συνολικής εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Ειδικότερα, ενισχύθηκαν 7 στις 10 επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 5 άτομα προσωπικό, ενώ πάνω από το 60% του ποσού της ενίσχυσης δόθηκε στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 250 άτομα. Περίπου το 70% της δημόσιας δαπάνης απορροφήθηκε από τους δικαιούχους σε εφαρμογές για την βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

BUDGET

Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MME” αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας με προϋπολογισμό που αγγίζει τα €135 εκατ. και απευθύνεται σε περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας επιταγές (vouchers) για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα δίνουν την δυνατότητα να:

• εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

• αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)

• ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου

• αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών