Λίγο πριν την επίσημη προκήρυξη του νέου Ερευνώ-Καινοτομώ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο θα είναι συνολικού προϋπολογισμού €300 εκατ. και βελτιωμένο σε ό,τι αφορά τους χρόνους αξιολόγησης των προτάσεων και εγκρίσεων τους και με στόχο να λαμβάνουν πιο γρήγορα τα εγκεκριμένα κονδύλια στους δικαιούχους.

Οι τέσσερις πυλώνες του προγράμματος:

Το συνολικό ποσό των €300 εκατ. του προγράμματος Ερευνώ Δημιουργώ-Καινοτομώ θα κατανέμεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • 1ος πυλώνας: ύψους €60 εκατ., θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για έρευνα – κάθε εγκεκριμένη πρόταση θα λαμβάνει έως και €800 χιλ.
  • 2ος πυλώνας: ύψους €180 εκατ., για συνέργειες πανεπιστημίων ερευνητικών κέντρων και μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων – κάθε πρόταση θα λαμβάνει €2 εκατ., από €1 εκατ. που ήταν στους προηγούμενους κύκλους
  • 3ος πυλώνας: προϋπολογισμού €30 εκατ., για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών
  • 4ος πυλώνας: στα €21 εκατ., για τις εταιρείες που έχουν αξιολογηθεί θετικά από το ευρωπαϊκό Horizon και δεν υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότησής τους

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα, η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι το β’ τρίμηνο του 2023 ενώ αντίστοιχα η εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης υποβολών προτάσεων καθορίζεται ως το γ’ τρίμηνο του 2023.

Οι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για επιδοτούμενα προγράμματα συμπληρώνετε τη φόρμα αξιολόγησης και ένας εκπρόσωπος από το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία