Ξεκινά από Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 η δυνατότηταυποβολής αιτήσεων για το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα KYC της HDB.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument» (DeLFI) διευκολύνει την πρόσβαση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα επενδυτικά τους σχέδια που έχουν ήδη ενταχθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Στόχος

Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Η κάλυψη της χρηματοδότησης επενδυτικών έργων ΜΜΕ, τα οποία έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των 13 Καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
Πιο συγκεκριμένα, οι ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις, με την εγγύηση της H.D.B. θα αφορούν:

•Το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής του Χρηματοδοτικού Σχήματος του Επενδυτικού Σχεδίου (Μ/Μ Δάνειο)
•Το μέρος της Επιχορήγησης (Βραχ/μο Δάνειο), για παροχή ρευστότητας έναντι ώστε να ολοκληρωθεί συντομότερα και αρτιότερα το Επενδυτικό Σχέδιο

για κάθε δαπάνη που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Χαρακτηριστικά

Σκοπός
Εγγύηση 80% για Επενδυτικά Δάνεια
Cap Guarantee Rate 25%
Ύψος Δανείων
€50χιλ έως €10 εκ.
Διάρκεια Δανείων
•1 έως 10 έτη, Μ/Μ Δάνειο έναντι της Ι.Σ.
•1 έως 5 έτη ( Βραχ/μο Δάνειο έναντι επιχορήγησης)
Περίοδος Χάριτος
Έως 36 μήνες
Εκταμιεύσεις
Εφάπαξ ή/και Τμηματικές(balloon για έναντι επιχορήγησης)
Τύπος
Χρεολυτικά/Τοκοχρεολυτικά

Βασικά Οφέλη

  • Μειωμένο Επιτόκιο λόγω της εγγύησης που παρέχεται από την H.D.B., για την όλη τηδιάρκεια του δανείου
  • Με ανώτατο περιθώριο επιτοκίου που θα καθοριστεί κατά την επιλογή των Τραπεζών από την HDB
  • Με μειωμένες ή καθόλου εμπράγματες εξασφαλίσεις εξαιτίας της εγγύησης της H.D.B.
  • Ευέλικτοι τρόποι αποπληρωμής της χρηματοδότησης