Τεράστιο προβλέπεται να είναι το ενδιαφέρον για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» που έχει ενταχθεί στο σχέδιο Ελλάδα 2.0 στο πλαίσιο της Πράσινης Μετάβασης,  με προϋπολογισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης 450 εκατ. ευρώ το οποίο είναι στα “σκαριά” και αναμένεται να ξεκινήσει από το Φθινόπωρο.

Βασικός στόχος του προγράμματος θα είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφέροντας εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30%Παράλληλα, αναμένεται να βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργήσει τόνωση δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι 

Με την εφαρμογή του, εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις (8.500 πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες) από διάφορους παραγωγικούς τομείς όπως τον τουρισμό, τον αγροδιατροφικό κ.ά. αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Ποιες δαπάνες θα επιλεγούν για να επιδοτηθούν

Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, κλπ. Πιο συγκεκριμένα,

– Ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα

– Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (ενδεικτικά: εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας)

– Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και παραγωγικών διαδικασιών (ενδεικτικά: αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)

– Αντικατάσταση παλαιών Air Condition για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

– Φωτοβολταϊκά στις στέγες των επιχειρήσεων ή σε όμορα οικόπεδα

– Εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων

– Ηλεκτρικά οχήματα διανομής.

– Προβλέπεται η διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες επιχειρήσεων ή και σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτάρκεια σε συνδυασμό με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης

Πόροι – ποσοστά επιδότησης – διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος

Εκτιμάται ότι η επιδότηση θα κυμανθεί στο 45% – 50% για τις επιχειρήσεις – δικαιούχους. Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται στα 947.5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ (558 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τα υπόλοιπα 497.5 εκατ. ευρώ από συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Η φάση εφαρμογής – υλοποίησης θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων.

Οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των έργων του προγράμματος, αντιστοιχούν περίπου στο 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένεται να περιορίσουν την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380 GWh και τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 90 kt ισοδύναμου CO2.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω για την αξιολόγηση της επιχείρησής σας.

 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία