Ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που απευθύνονται τόσο σε φορείς όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του έτους(2023), δημοσιεύθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι:

  • η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023 και θα είναι με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.
  • η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023 και θα είναι με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.
  • η Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023,
  • Ερευνώ-  καινοτομώ , προϋπολογισμού 300.000.000 (Παρέμβαση Ι, ΙΙΙ (για επιχειρήσεις): 2ο τρίμηνο 2023 -Παρέμβαση IΙ (για συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς): 2ο τρίμηνο 2023 -Παρέμβαση ΙV (σφραγίδα αριστείας): 2ο τρίμηνο 2023)

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για επιδοτούμενα προγράμματα, συμπληρώνετε την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης και ένας εκπρόσωπος από το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία