Στη Συνέντευξη που ακολουθεί, ο Νίκος Καραμάνος από την AFS απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων που αναδεικνύουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου σήμερα.
Θα μάθετε πώς ο ρόλος του λογιστή έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που έχουν οδηγήσει τους λογιστές να αναπτύξουν περισσότερες και πιο σύνθετες οικονομικές και συμβουλευτικές δεξιότητες. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος λογιστής-οικονομικός σύμβουλος και πώς η τεχνολογία έχει επηρεάσει την λογιστική και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ο Νίκος Καραμάνος δίνει τον ορισμό του πώς ένας οικονομικός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να αναπτυχθεί, ενώ τονίζει τη σημασία της σωστής φορολογικής συμβουλευτικής για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Επιπλέον, εξηγεί τη διαδικασία με την οποία ένας λογιστής μπορεί να μετατραπεί σε αποτελεσματικό οικονομικό σύμβουλο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει παρέχοντας σύνθετες οικονομικές συμβουλές.
Τέλος αποκαλύπτει επίσης κάποιες από τις πιο συχνές παρανοήσεις που έχουν οι πελάτες σχετικά με την λογιστική και πώς ένας λογιστής μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη οικονομικών κρίσεων σε μια επιχείρηση.
Παρακολουθήστε την συνέντευξη και να ανακαλύψτε πώς μπορείτε να ενισχύσετε τη δική σας επιχειρηματική στρατηγική στο παρακάτω link: Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Νίκου Καραμάνου στο Κανάλι 1.m