Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2024-2025 ξεκίνησε τη Δευτέρα 01.07.2024, θα διαρκέσει έως τις 30.06.2025 και αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% από πέρυσι.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ για διαμονή σε καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2024 έως 14.01.2025) και του Πάσχα (από 11.04.2025 έως 27.04.2025). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα εξής τουριστικά καταλύματα:

 • ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα)
 • ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα πέντε (5), τεσσάρων (4), τριών (3), δύο (2) κλειδιών και χωρίς κατάταξη
 • τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)
 • οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

τα οποία:

 • πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία τους και
 • διαθέτουν εντός των δωματίων ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης – θέρμανσης ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και τηλεόραση (δεν απαιτούνται για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις) και
 • έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο

Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
 • οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»
 • μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα

Αποπληρωμή του προγράμματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της επιδότησης είναι η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης και η ενεργοποίηση των επιταγών των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους, η οποία γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης και την επισύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Για την αποπληρωμή του προγράμματος οι πάροχοι υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, στην αρμόδια υπηρεσία βάσει της έδρας των επιχειρήσεων.

Όροι συμμετοχής

Οι πάροχοι υποχρεούνται:

 • να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ να δέχονται στο κατάλυμά τους δικαιούχους – ωφελούμενα μέλη, κατόχους Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού από της ενάρξεως του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του. Τυχόν διάθεση δωματίου πριν ή μετά τον χρόνο λήξης του προγράμματος δεν θα γεννά καμιά υποχρέωση σε βάρος της ΔΥΠΑ
 • να δέχονται δικαιούχους του Προγράμματος σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας τους, που θα δηλώνεται στην αίτηση, χωρίς να εξαιρούν κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, και μέχρι του ορίου δυναμικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο Ειδικό Σήμα /Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 • να διαθέτουν το 30% τουλάχιστον της συνολικής δυναμικότητας των κλινών τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού και των εορτών, εφόσον έχει προηγηθεί κράτηση από τους δικαιούχους
 • να διαθέτουν – ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την κατηγορία του καταλύματος – αδαπάνως τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την ΔΥΠΑ δωμάτια με ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης (ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας τους), με ιδιωτικό λουτρό, ψυγείο και τηλεόραση
 • να μη διαθέτουν σε καμία περίπτωση προβληματικά δωμάτια (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λπ.)
 • να μην προβαίνουν σε ενοικίαση του χώρου του σαλονιού διαμερίσματος σε δικαιούχους – ωφελούμενα μέλη, καθώς και σε ενοικίαση διαμερισμάτων των ξενοδοχείων, των επιπλωμένων διαμερισμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων κατά δωμάτιο
 • να προσφέρουν άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής στους δικαιούχους όλες τις υπηρεσίες που υποχρεούνται κατά τις σχετικές διατάξεις να παρέχουν προς τρίτους
 • να καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες, σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Τουριστικής Νομοθεσίας
 • να παρέχουν στους δικαιούχους – ωφελούμενα μέλη, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια, πρωινό ίδιο με εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, με σύνθεση σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για καταλύματα και ακτοπλοϊκές ξεκίνησε την Δευτέρα 03.06.2024 στις 18:00 και λήγει στις 31.05.2025 και ώρα 23:59.