Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, η
υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, λόγω του ότι συμπίπτει με Κυριακή, μετατίθεται για
την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.
Να υπενθυμίσουμε πως οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί
και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία,
επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:
• η 1η Ιανουαρίου η οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 60
του Ν. 4808/2021
• η 6η Ιανουαρίου (εορτή των Θεοφανείων), η οποία προαστέθηκε στις υποχρεωτικές
αργίες δυνάμει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021
• η 25η Μαρτίου
• η Δευτέρα του Πάσχα
• η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
• η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)
• Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου), η οποία προστέθηκε στις
υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 4554/2018.
• Η 1η Μαΐου, η οποία δυνάμει του άρθρου 14 του Ν. 4468/2017, ορίστηκε ως ημέρα
υποχρεωτικής αργίας. Με την ίδια ως άνω διάταξη ορίστηκε ότι με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η
αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα
της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.
• Η 28η Οκτωβρίου η οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου
60 του Ν. 4808/2021, ενώ μέχρι την δημοσίευση του νόμου είχε το χαρακτήρα της
προαιρετικής αργίας.

Καρμίρης Αθανάσιος
Οικονομολόγος | HR and Payroll Manager