Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από 01.04.2023 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από 713,00€ που είναι σήμερα σε 780,00€ και το κατώτατο ημερομίσθιο από 31,85€ σε 34,84€.

Βάση των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι 585.000, κατά 60.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2021, ενώ και πάλι σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μέσες αμοιβές το 2022 αυξήθηκαν κατά 12,4 % σε σχέση με το 2019.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως από 01.04.2023 ένας άγαμος εργαζόμενος, χωρίς προϋπηρεσία ο οποίος απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, θα λαμβάνει 780,00€ μικτά και 666,85€ καθαρά. Αντίστοιχα, ο εργοδότης πέραν των καθαρών αποδοχών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως 282,05 € σε ασφαλιστικές εισφορές (108,19€ για τον εργαζόμενο και 173,86€ για τον εργοδότη) και 4,96€ ΦΜΥ. Συνεπώς, το συνολικό μηνιαίο κόστος για τον εργοδότη διαμορφώνεται σε 953,86€.

Αντίστοιχα, άγαμος χωρίς προϋπηρεσία εργαζόμενος αμοιβόμενος με ημερομίσθιο για έναν μήνα πλήρους απασχόλησης με 26 ημερομίσθια θα λάβει 905,84€ μικτές αποδοχές και 765,70€ καθαρά. Ο εργοδότης από την πλευρά του πέραν των καθαρών αποδοχών του εργαζόμενου θα κληθεί να καταβάλει 327,55€ σε ασφαλιστικές εισφορές (125,64€ για τον εργαζόμενο και 201,91€ για τον εργοδότη) και 14,50€ σε ΦΜΥ. Οπότε το συνολικό μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας διαμορφώνεται σε 1.107,75€.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το καθεστώς που διέπει τις τριετίες δεν αλλάζει. Εδώ και έντεκα χρόνια εφαρμόζεται η ίδια νομοθεσία. Το καθεστώς αυτό βάσει της νομοθεσίας, θα αλλάξει όταν η ανεργία περιοριστεί σε ποσοστό κάτω του 10 %, λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων. Συνεπώς, από την αύξηση που ανακοινώθηκε για τον κατώτατο μισθό ωφελούνται ακόμη περισσότερο οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον μία τριετία στην εργασία τους στις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα έχουν επιπλέον αποδοχές οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 30 % ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι ο μικτός κατώτατος μισθός για τους εν λόγω εργαζόμενους μπορεί να φθάσει έως και τα 1183,00€ υπό προϋποθέσεις.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται αύξηση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο από την 1η Απριλίου διαμορφώνεται σε 479 ευρώ το μήνα, (από 438 ευρώ προηγουμένως).

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.α., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ, η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α

Καρμίρης Αθανάσιος
Οικονομολόγος | HR and Payroll Manager