Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με την 46445/2023 απόφαση, ισχύουν οι ακόλουθοι πίνακες:

Μετακίνηση

Μισθωτοί με εξαήμερη εργασία

σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων

1 εργάσιμη

σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων

2 εργάσιμες

σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω

3 εργάσιμες

από και προς νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση

Ανά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και όχι > από 3 εργάσιμες ημέρες

 

Μετακίνηση

Μισθωτοί με πενθήμερη εργασία

σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων

1 εργάσιμη

σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω

2 εργάσιμες

από και προς νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση

Ανά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και όχι > από 3 εργάσιμες ημέρες

 

Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 21 Μαΐου 2023 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στους παραπάνω πίνακες.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Καρμίρης Αθανάσιος

Οικονομολόγος, HR and Payroll Manager