Από την 1η Ιουλίου έχει μπει σταδιακά σε εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις η διαδικασία απογραφής θα διαρκέσει από την 1η έως τις 30 Νοεμβρίου του 2022, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει την πλήρη και γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου έως το επόμενο καλοκαίρι.

Με το νέο καθεστώς το σύνολο των πληροφοριών για το ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες, την υπερεργασία, τις βάρδιες, τα διαλείμματα, τα ρεπό και τις άδειες θα δηλώνεται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμο με το πάτημα ενός κουμπιού σε εργαζόμενους, εργοδότες και ελεγκτικές Αρχές.

Ειδικότερα, ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.

Όλες οι πληροφορίες για τον προγραμματισμό, καθώς και τα δεδομένα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τον πραγματικό χρόνο εργασίας θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr) και σε μορφή ημερολογίου και για πρώτη φορά όχι μόνο θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι άδειες αλλά και εισάγεται η έννοια της ωροάδειας.

Με άλλα λόγια, θα καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν την προσέλευση και αποχώρηση τους από την εργασία και μέσω app εφαρμογής σκανάροντας την Κάρτα Εργασίας τους που θα απεικονίζεται στο κινητό τηλέφωνο σε μορφή QR code (όπως ακριβώς γινόταν με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού), και η πληροφορία θα διαβιβάζεται αυτόματα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.

Με την Ψηφιακή Κάρτα, στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι να κατοχυρώνεται το ωράριο και οι αμοιβές των εργαζομένων καθώς εισάγονται δύο νέες δικλείδες ασφαλείας δεδομένου ότι η έναρξη και η λήξη της εργασίας θα γνωστοποιείται αυτόματα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II. Με το τρόπο αυτό ο ελεγκτής θα γνωρίζει πριν επισκεφθεί έναν χώρο εργασίας ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί και έτσι ο έλεγχος θα γίνεται με αυτόματος και αντικειμενικές διαδικασίες που θα αποτρέπουν φαινόμενα υποδηλωμένης – αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών όπως περιπτώσεις που ο εργοδότης ζητά από τον εργαζόμενο να μην «χτυπήσει» την κάρτα κατά την προσέλευση, ή να δηλώσει αποχώρηση αλλά να παραμείνει στη δουλειά. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η θέσπιση νέων προστίμων από το ΣΕΠΕ τα οποία φτάνουν έως και τις 10.500,00 € σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ελέγχου εργαζόμενος βρεθεί να μην έχει «χτυπήσει» την κάρτα του, ακόμη και αν η πρόσληψή του έχει αναγγελθεί κανονικά.

Όπως ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση:

  • Όλες οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας.
  • Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους κατά τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν υποχρεωθεί να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού. Η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας για τις εν λόγω επιχειρήσεις – εργοδότες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2022 και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 30η Νοεμβρίου 2022.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ διευκρινίσεων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της 19/7 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ”το ψηφιακό σύστημα ωρομέτρησης θα εφαρμοστεί μόνο στους εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Άρα για κάποιον που ξεκινά ή /και ολοκληρώνει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου και εργάζεται ισχύει κανονικά η κάρτα εργασίας”, την στιγμή που η Υπουργική Απόφαση αναφέρει “για όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του δανειζόμενου προσωπικού”.

Παράλληλα, οι διευκρινήσεις της 19/7 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφέρουν “ Η δήλωση γεγονότος έναρξης / λήξης Κάρτας Εργασίας, θα δύναται να υποβληθεί με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης (γεγονότος έναρξης / λήξης) 15’ Λεπτών.” ενώ η Υπουργική Απόφαση αναφέρει “άμεση καταγραφή της πραγματικής έναρξης και λήξης απασχόλησης” και “αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο τις εγγραφές για την έναρξη και λήξη της απασχόλησης”.

Την ίδια στιγμή, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα:

  • Τι ισχύει με το προσωπικό από εργολαβία?
  • Τι είναι η ωροάδεια και ποιο το θεσμικό πλαίσιο?
  • Έχει συνδεθεί η αυτόματη συμπλήρωση της ΑΠΔ με τα στοιχεία του ημερολογίου πραγματικής απασχόλησης όπως είχε εξαγγελθεί στην παρουσίαση του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ?
Καρμίρης Αθανάσιος
Οικονομολόγος | HR and Payroll Manager