ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την υψηλή εξειδίκευση των συνεργατών μας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται και σε θέματα Συμβουλευτικής.
Ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, λόγω και της πολυετούς συνεργασίας μας με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την κάλυψη των πραγματικών σας αναγκών και σας προτείνουμε προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας απαιτήσεις.
Διαθέτουμε τις λύσεις που χρειάζεστε στον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της εταιρείας σας, με μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και επιδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο τα δικά σας οφέλη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
- Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας - Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς Διαδικασίες & Έντυπα
- Εντοπισμός δυσλειτουργιών - Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων - Εργατική Νομοθεσία
- Οργανόγραμμα - Στόχοι Πωλήσεων - Κώδικας Δεοντολογίας
- Ανασχεδιασμός Διαδικασιών - Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων - Προγραμματισμός εκπαίδευσης
- Έντυπα - Έντυπα πωλήσεων - Σύστημα αμοιβών & κίνητρα παραγωγικότητας
- Περιγραφές Καθηκόντων - Κίνητρα bonus - Συστήματα αξιολόγησης
- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Στόχοι Πωλήσεων - Τεχνικές βελτίωσης ένδο-επιχειρησιακής επικοινωνίας
- Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου - Στατιστικά πωλήσεων - Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες εκτείνονται και στους παρακάτω τομείς με σκοπό την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας, αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.

Yπηρεσίες αξιολόγησης για όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές της επιχείρησής σας.

Aναλυτική παρουσίαση του επιχειρηματικού κινδύνου και έλεγχος των εσωτερικών οικονομικών της εταιρείας σας.

Yπηρεσίες που αφορούν τις συναλλαγές σας με τους δημόσιους φορείς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

#mazimegalonoume και σας παρέχουμε λύσεις που χρειάζεστε για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της επιχείρησής σας