ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την υψηλή εξειδίκευση των συνεργατών μας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται και σε θέματα Συμβουλευτικής.
Ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, λόγω και της πολυετούς συνεργασίας μας με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την κάλυψη των πραγματικών σας αναγκών και σας προτείνουμε προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας απαιτήσεις.
Διαθέτουμε τις λύσεις που χρειάζεστε στον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της εταιρείας σας, με μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και επιδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο τα δικά σας οφέλη.

//afs.gr/wp-content/uploads/2020/07/AFS_BROCHURE_2019_20x20_PRINT-22.jpg

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες εκτείνονται και στους παρακάτω τομείς με σκοπό την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή σας, αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.

Yπηρεσίες αξιολόγησης για όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές της επιχείρησής σας.

Aναλυτική παρουσίαση του επιχειρηματικού κινδύνου και έλεγχος των εσωτερικών οικονομικών της εταιρείας σας.

Yπηρεσίες που αφορούν τις συναλλαγές σας με τους δημόσιους φορείς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ

#mazimegalonoume και σας παρέχουμε λύσεις που χρειάζεστε για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της επιχείρησής σας