ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανταποκρινόμενοι στις εξελίξεις και τις συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στην Athens Financial Services προσφέρουμε και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είτε σε συνεργασία με το τμήμα που ήδη διαθέτετε, είτε ως ο ιδανικός εξωτερικός σας συνεργάτης.

Διατηρείτε σωστά οργανωμένα και ενημερωμένα τα αρχεία του προσωπικού σας;

Στην εταιρεία μας αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε και να υποστηρίξουμε όλες τις πληροφορίες για το προσωπικό σας. Άδειες, ασθένειες και εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι σωστά καταχωρημένα, ενώ σας παραθέτουμε και τα στατιστικά για το προσωπικό.

Διαχειριζόμαστε το παρουσιολόγιο και τα προγράμματα βάρδιας, διατηρούμε ενημερωμένο το αρχείο μεταβολών των εργαζομένων σας, παρακολουθούμε την εργατική νομοθεσία και τους κώδικες δεοντολογίας και σας έχουμε πλήρως καλυμμένους και ενημερωμένους.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πως μπορώ να επιλέξω τους κατάλληλους εργαζόμενους για την επιχείρησή μου;

Και η επιλογή, όμως, του κατάλληλου προσωπικού είναι κάτι που υποστηρίζουμε. Χρησιμοποιούμε την βάση δεδομένων μας με αξιόλογα στελέχη αλλά αναζητούμε και συνεργάτες μέσα από το δίκτυο επαφών που διαθέτουμε. Δημοσιεύουμε αγγελίες για τις ανάγκες σας, κάνουμε την ανάλογη έρευνα αγοράς και πραγματοποιούμε συνεντεύξεις ενώ παράλληλα προσεγγίζουμε άμεσα ανώτατα στελέχη με την πρόταση που θα θέλατε να τους παρουσιάσετε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι υπηρεσίες μας, όμως, δεν σταματούν εδώ. Μια επιχείρηση για να εξελιχθεί και να προχωρήσει και να έχει πάντα τους καλύτερους πρέπει να βρει και το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού που της ταιριάζει.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα evaluation και συμβάλλει στη διαδικασία διαπίστωσης και καταγραφής της επίδοσης, της απόδοσης και των προσόντων των εργαζομένων σας.

Το σύστημα που εφαρμόζουμε διακρίνεται σε δύο στάδια: Το πρώτο που αφορά τις δοκιμασίες πρόσληψης, για να τοποθετηθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση και το δεύτερο εκείνες κατά την διάρκεια της εργασίας, για την συνεχή του εξέλιξη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η πρόβλεψη των αναγκών της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και η γνώση των ειδικοτήτων και προσόντων του προσωπικού αλλά και οι τρόποι που αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πολύ βασικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της οργάνωσης τμημάτων ανθρώπινων πόρων, συνεισφέρει:

  • στον καθορισμό της πολιτικής (στρατηγικής) του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
  • στην καταγραφή και τον προσδιορισμό των διαδικασιών
  • στην εκπαίδευση του υπευθύνου Ανθρωπίνων Πόρων
  • στην επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων
  • στον καθορισμό και την κωδικοποίηση των εντύπων του τμήματος