ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

H εταιρεία μας είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει ακόμη και αν είστε κάτοικος εξωτερικού ή διατηρείτε κάποια επιχείρηση εκτός Ελλάδος.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εκκρεμότητες με την ελληνική γραφειοκρατία αφορούν την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν για την φορολόγηση και την σύναψη συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης.
Προσοχή: Οποιαδήποτε ύπαρξη περιουσιακού στοιχείου στην χώρα μας (όπως ένα ξεχασμένο οικόπεδο που δεν έχετε δει ποτέ) είναι αρκετή για να αποκτήσετε σχέσεις με το Δημόσιο.


Οι κύριες και πιο συχνές υποχρεώσεις
αφορούν:
Δήλωση ακίνητης περιουσίας
Δήλωση φόρου εισοδήματος
Ε9 & Ε2
Δήλωση κληρονομιάς και μεταβίβασης ακινήτου

Εάν έχετε ή επιθυμείτε να αποκτήσετε εταιρεία στο εξωτερικό σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να το πετύχετε.

1. Ίδρυση Εταιρείας
Διεκπεραίωση όλης της απαραίτητης γραφειοκρατίας που χρειάζεται για την σύστασή της όπως:
Άνοιγμα λογαριασμού στην τράπεζα.
Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου.
Καταχώρηση εταιρείας στο VIES.

2. Στάδια για το στήσιμο της επιχείρησης
Εύρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση, εφόσον είναι απαραίτητο.
• Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού.
• Καθοδήγηση για την προμήθεια όλου του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού για την λειτουργία της εταιρείας.

3. Λογιστική Υποστήριξη
Καθοδήγηση και συμβουλές σε ότι αφορά το λογιστικό κομμάτι.
Τήρηση βιβλίων της εταιρείας.
Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών.
Μηχανογράφηση.

4. Γραμματειακή Υποστήριξη
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε φυσική έδρα φιλοξενούμε την εταιρεία σας στα γραφεία μας.
Εικονική προσωπική γραμματέας που απαντά στο τηλέφωνο εκ μέρους της εταιρείας σας.

5. Νομική Υποστήριξη
Το νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει την διαρκή υποστήριξή σας.

6. Μεταφράσεις / Διερμηνεία
Κατά την διάρκεια της διαμονής σας στο εξωτερικό και των επαγγελματικών σας επισκέψεων σε τράπεζες, Υπουργεία, Δημόσιες υπηρεσίες, συνεργάτες κ.α. σας διαθέτουμε διερμηνέα.

Το motto μας #mazimegalonoume είναι η βασική μας αρχή και φιλοσοφία. Για ένα καλύτερο και πιο κερδοφόρο μέλλον. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στο όραμα για την επιχείρησή σας.