ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO & ΕΛΟΤ

Η εταιρεία μας παρέχει και τις μελέτες που χρειάζεστε για τα διαχειριστικά συστήματα, όπως ISO και ΕΛΟΤ.

Η πολυετής εμπειρία και τα εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουμε στην εκπόνηση μελετών κατά τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, μας επιτρέπει να αναλάβουμε με πολύ μικρό κόστος, την ετήσια υποστήριξη των συστημάτων σας.

Διατηρούμε εμείς τα αρχεία σας στα πιστοποιημένα αυτά διαχειριστικά συστήματα και σας προετοιμάζουμε να δεχθείτε με επιτυχία τους ετήσιους ελέγχους από τους φορείς επιτήρησης.

Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθείτε, ενισχύουμε την εφαρμογή των συστημάτων σας μέσω τακτικών ουσιαστικών λειτουργικών ελέγχων, ενώ εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας για τις αντίστοιχες διαδικασίες.


Μερικά από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που αναλαμβάνουμε είναι:

  • ΙSO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Υποστήριξη στη Μετάβαση στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
  • ISO 22716:2007, Σύστημα Διαχείρισης Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για Καλλυντικά
  • ΕΛΟΤ 1433, Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης & Κέντρων Ξένων Γλωσσών
  • ΕΛΟΤ 1434, Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Συνεργείων, Φανοποιείων και Επιχειρήσεων Πώλησης Αυτοκινήτων
  • ΕΛΟΤ 1435, Για την Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας

Ενισχύουμε την εφαρμογή των συστημάτων σας μέσω τακτικών ουσιαστικών λειτουργικών ελέγχων, ενώ εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας για τις αντίστοιχες διαδικασίες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE

Οι πιστοποιήσεις που παρέχουμε δεν σταματούν εδώ.
Η πιστοποίηση που αφορά τα προϊόντα, η γνωστή CE, απευθύνεται σε όλους τους κατασκευαστές προϊόντων που περιλαμβάνονται στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης και επιδιώκουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά, αλλά και στους εισαγωγείς προϊόντων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εμείς σας κατευθύνουμε και δημιουργούμε την πιστοποίηση με βάση τη σχετική νομοθεσία.