ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι συνεργάτες μας προσφέρουν πολυεπίπεδη υποστήριξη και επαγγελματισμό στη διαχείριση υποθέσεων, υπευθυνότητα και εξειδίκευση, με άριστη θεωρητική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία.
Πάντα ενήμεροι για όλες τις τρέχουσες αλλαγές σε νομικό, οικονομικό, πολιτικό και εμπορικό επίπεδο και υποδεικνύουν πάντα την πιο πρόσφορη οδό για την ευδοκίμηση των επιδιώξεων των πελατών μας.
Οι νομικοί μας σύμβουλοι εξυπηρετούν πάσης φύσεως νομικού ζητήματος, εταιρειών και φυσικών προσώπων:

  • Τραπεζικό Δίκαιο

  • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  • Εργατικό Δίκαιο

  • Φορολογικό Δίκαιο

  • Δίκαιο Συμβάσεων

  • Πτωχευτικό Δίκαιο

  • Οικογενειακό Δίκαιο