ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η εξόφληση των εργαζομένων και των συνεργατών μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και να σας απασχολεί από την κύρια εργασία και εποπτεία σας.

Στην Athens Financial Services σας καλύπτουμε και σε αυτό 100%.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της μισθοδοσίας, εκτυπώνει όλες τις αναγκαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και αναλυτικές αποδείξεις ατομικών αποδοχών και εκδίδει τα λογιστικά άρθρα για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας.

Αποστέλλουμε εμείς αντί για εσάς το αντίστοιχο αρχείο στην τράπεζα για την καταβολή των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς, αναλύουμε τα κόστη μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων, συντάσσουμε και υποβάλλουμε στην επιθεώρηση εργασίας τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση την εργατική νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες μισθοδοσίας που παρέχουμε συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

 • Σύνταξη και υποβολή του εντύπου απόδοσης του φόρου αποζημίωσης στην εφορία

 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή και το επόμενο έτος

 • Υπολογισμός αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις εταιρικές σας ανάγκες

 • Επιλεκτική επεξεργασία για ανώτατα στελέχη ή αλλοδαπό προσωπικό

 • Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων

 • Σύγκριση με τους μισθούς των εργαζομένων σας

 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών

 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ

Κάνουμε για εσάς την διαδικασία επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μισθοδοσίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Καλύπτουμε, παράλληλα, και τις ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις στα ταμεία.

 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΕΦΚΑ και υποβολή της μέσω
  διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων
  κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.
 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, (εφόσον ζητηθεί).
 • Διαδικασία απογραφής στον ΕΦΚΑ και έκδοσης βιβλίου νέο-προσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας ή έναρξης υποκαταστημάτων.