ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέσα στη ροή της καθημερινότητας και των πολλών υποχρεώσεων, πολλές επιχειρήσεις δεν αναζητούν τυχόν επιδοτούμενα προγράμματα που μπορεί να τους ωφελήσουν και να καλύψουν ανάγκες που τυχόν έχουν.
Στην
Athens Financial Services βρίσκουμε προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ και την ειδικότητα της επιχείρησής σας και υποβάλλουμε τους αντίστοιχους φακέλους μελετών και συμμετοχές για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως:

  • Προγράμματα αναπτυξιακού νόμου

  • ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Διασυνοριακά προγράμματα

  • Προγράμματα ΟΑΕΔ κ.ά.

Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να εντάξουμε περισσότερους από 1220 πελάτες μας σε περίπου 64 επιδοτούμενα προγράμματα.